Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 11, pp 18–19 | Cite as

Huisartsen hebben unieke waarde bij psychische problematiek

 • Mariëlle van AvendonkEmail author
Opinie
 • 36 Downloads

Samenvatting

Door de invoering van het ggz-stelsel komt de huisartsenzorg voor mensen met psychische problemen onvoldoende tot zijn recht. De wachttijden in de ggz en vergoedingssystematiek op basis van de DSM vormen een bedreiging voor de poortwachtersrol van huisartsen. De laatsten moeten daarom overtuigder zijn van hun bekwaamheid en zinvolle bijdrage aan de zorg voor patiënten met psychische problematiek. Samenwerking met ggz-partijen zal hierbij helpen.

Literatuur

 1. 1.
  Magnée T, De Beurs DP, Schellevis FG, Verhaak PFM. Steeds belangrijkere rol huisartsenpraktijk bij psychische problemen. Huisarts Wet 2018;61(11):14-7.Google Scholar
 2. 2.
  LHV ledenpeiling 2017. Utrecht: LHV, 2017.
 3. 3.
  Stolper E, Van de Wiel M, Van Royen P, Brand P, Dinant GJ. Hoe pluis is het niet-pluisgevoel? Huisarts Wet 2015;4:192-5.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Huisarts (niet praktiserend), senior wetenschappelijk medewerker en beleidsadviseur ggzNHGUtrechtNederland

Personalised recommendations