Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 11, pp 56–59 | Cite as

Begeleiden van patiënten met een ernstige psychische aandoening

  • Ingrid HoutmanEmail author
  • Marian Oud
Nascholing
  • 195 Downloads

Samenvatting

Sinds de budgettering van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg is de begeleiding van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) steeds vaker een taak van de huisarts/poh-ggz en de wijkteams. Dit vraagt van de huisarts kennis van psychofarmaca, betrokkenheid bij de patiënt en herkenning van dreigende terugval. Ook de patiënt moet bereid zijn tot samenwerking met de huisarts/poh-ggz. Hoe begeleid je een patiënt met een ernstige psychische aandoening?

Literatuur

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Huisarts/kaderhuisarts ggzECT Tiel, locatie Passewaaij/OphemertOphemertNederland
  2. 2.Kaderhuisarts ggz en coördinator van de kaderopleiding ggzUMCG, afdeling HuisartsgeneeskundeGroningenNederland

Personalised recommendations