Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 11, pp 74–75 | Cite as

Struikelblokken bij de implementatie van de poh-ggz-jeugd

 • Saskia BenthemEmail author
Implementatie
 • 50 Downloads

Samenvatting

Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeente. Het uitgangspunt is om jeugdigen en gezinnen zo snel en zo dichtbij mogelijk de juiste hulp te bieden, met aandacht voor (kosten)effectiviteit. Hierbij past het inzetten van een praktijkondersteuner-ggz-jeugd (poh-ggz-jeugd). Uit een pilotonderzoek, dat in samenwerking met verschillende gemeenten is uitgevoerd, blijkt dat de poh-ggz-jeugd aan alle verwachtingen voldoet. Toch blijkt daarna de structurele implementatie complex en vol hindernissen.

Literatuur

 1. 1.
  Liebrand S, Benthem S. Resultaten pilot poh-ggz-jeugd. Boxmeer: Syntein, 2017.
 2. 2.
  Magnée T, Verhaak P. Evaluatie pilot ‘Huisarts in de praktijk van de jeugdzorg’. Utrecht: NIVEL, 2015.
 3. 3.
  Dweck C. Mindset. New York: Ballantine, 2006.
 4. 4.
  Cats R. Ruim honderd gemeenten in problemen door grote tekorten op jeugdzorg. Het Financieele Dagblad 2017 Nov 14;Sect A:3.
 5. 5.
  Friele RD, Bruning MR, Bastiaanssen ILW, DE Boer R, Bucx AJEH, De Groot JF, et al. Eerste evaluatie Jeugdwet. Den Haag: ZonMw, 2018.
 6. 6.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.HuisartsZorggroep SynteinBoxmeerNederland

Personalised recommendations