Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 11, pp 20–23 | Cite as

Zelfhulp om terugval in een depressie te voorkomen

 • Karolien Biesheuvel-LeliefeldEmail author
 • Sandra Dijkstra-Kersten
 • Anneke van Schaik
 • Harm van Marwijk
 • Filip Smit
 • Henriëtte van der Horst
 • Claudi Bockting
Onderzoek
 • 131 Downloads

Samenvatting

Doel Preventieve cognitieve therapie (PCT) is een zelfhulptherapie voor de eerste lijn, ontwikkeld om terugval in een depressie te voorkomen.

Methode Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek waarin gebruikelijke zorg (onder andere antidepressiva) werd vergeleken met gebruikelijke zorg plus PCT. Deelnemers waren 18 jaar of ouder, hadden minimaal twee depressies doorgemaakt en waren depressievrij. De primaire uitkomstmaat was terugval na twaalf maanden. De interventie bestond uit een zelfhulpboek met acht hoofdstukken, waarvan de deelnemers er elke week één bestudeerden en opdrachten maakten. Ze hadden wekelijks telefonisch contact met de poh-ggz gedurende maximaal vijftien minuten.

Resultaten De 248 deelnemers werden gerandomiseerd naar een interventiegroep (n = 124) en een controlegroep (n = 124). Na twaalf maanden waren 44 deelnemers (35,5%) in de interventiegroep en 62 deelnemers (50,0%) in de controlegroep teruggevallen in een depressie (incidentieratio 0,71; 95%-BI 0,52 tot 0,97). In de interventiegroep was na twaalf maanden de ervaren kwaliteit van leven sterker toegenomen (0,04 punten op de EQ-5D; 95%-BI 0,004 tot 0,08) en waren depressieve symptomen sterker afgenomen (–2,18 punten op de QIDS-sr; 95%-BI –3,09 tot –1,27) dan in de controlegroep. De interventie had geen effect op comorbide psychopathologie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven gemeten met de SF-12.

Conclusie Dit onderzoek bevestigt het hoge risico op terugval na een depressieve episode. Een psychologische zelfhulpinterventie met begeleiding van de poh-ggz blijkt een welkom alternatief voor gebruikelijke zorg, waaronder antidepressiva.

Reference

 1. 1.
  Burcusa SL, Iacono WG. Risk for recurrence in depression. Clin Psychol Rev 2007;27:959-85.
 2. 2.
  Nierenberg AA, Husain MM, Trivedi MH, Fava M, Warden D, Wisniewski SR, et al. Residual symptoms after remission of major depressive disorder with citalopram and risk of relapse: a STAR*D report. Psychol Med 2010;40:41-50.
 3. 3.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Karolien Biesheuvel-Leliefeld
  • 1
  Email author
 • Sandra Dijkstra-Kersten
  • 3
 • Anneke van Schaik
  • 5
 • Harm van Marwijk
  • 4
 • Filip Smit
  • 7
 • Henriëtte van der Horst
  • 2
 • Claudi Bockting
  • 6
 1. 1.Afdeling Huisartsengeneeskunde, aios OuderengeneeskundeEMGO instituut, VUmc AmsterdamAmsterdamNederland
 2. 2.Huisarts, hoogleraar Huisartsgeneeskunde, Afdeling HuisartsengeneeskundeEMGO instituut, VUmc AmsterdamAmsterdamNederland
 3. 3.Psycholoog, Afdeling HuisartsengeneeskundeEMGO instituut, VUmc AmsterdamAmsterdamNederland
 4. 4.Huisarts, professor in General Practice, Department of Primary Care and Public Health MedicineBrighton and Sussex Medical SchoolBrightonEngland
 5. 5.PsychiaterGGZ-IngeestAmsterdamNederland
 6. 6.Afdeling Sociale Wetenschappen, Bockting, klinisch psycholoog, hoogleraar Klinische psychologieUniversiteit UtrechtUtrechtNederland
 7. 7.klinisch psycholoog, hoogleraar Public Mental HealthVUmc, Amsterdam en Trimbos InstituutUtrechtNederland

Personalised recommendations