Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 10, pp 70–70 | Cite as

Minder drinken dankzij de Maxx-app

  • Annet Sollie
  • Bart Timmers
Nieuws
  • 104 Downloads

Samenvatting

Mensen die zelfstandig willen minderen of stoppen met alcohol drinken, kunnen daarvoor de app Maxx gebruiken. Deze gratis app ondersteunt gebruikers op een positieve en praktische manier. Wat is uw Maxx vandaag?

Deze app is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en is bedoeld voor mensen die hun alcoholgebruik willen minderen. De app is een echt ‘zelfhulpmiddel’, gebaseerd op technieken uit de cognitieve gedragstherapie en op zelfregulatietechnieken. Uit eerder onderzoek blijkt dat zelfhulpinterventies een positief effect kunnen hebben op het verminderen van alcoholconsumptie.

De gebruiker kan kiezen voor tegels als Doelen stellen, Logboek, Moeilijke situaties, Motivatiekaartjes en Bemoedigende berichtjes. Aan de zijkant staat het menu met achtergrondinformatie en instellingen weggewerkt, zodat de functionaliteit van de app echt centraal staat. Maxx vraagt om een inlog (privacy) en toestemming om actief berichtjes te sturen.

Maxx is een mooi gemaakte, verzorgde app met een voorbeeldig colofon, die voor de doelgroep alcoholgebruikers die willen stoppen of minderen een uitstekend hulpmiddel kan zijn. We zien deze app als nuttige aanvulling op de gereedschapskist van de dokter of pohggz.

Naam:

Maxx

Maker

Trimbos-instituut, met financiering van VWS

Doel:

Ondersteuning bij stoppen of minderen van alcoholgebruik

Platform:

iOS, Android

Prijs

Gratis

Oordeel:

••••

RECTIFICATIE

EEN WIELRENNER MET TINTELENDE HANDEN

In het artikel Een wielrenner met tintelende handen (Huisarts en Wetenschap, juli 2018), staat een onjuiste vermelding. In het casusblok staat vermeld dat de veilige inname van vitamine B1 25 mg/dag is en dat er geen veilige inname voor vitamine B6 is vastgesteld. Dit is echter precies andersom.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Annet Sollie
    • 1
  • Bart Timmers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations