Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 9, pp 41–43 | Cite as

Somatische zorg voor jongeren met een eetstoornis

  • Emma HortonEmail author
  • Lilian van Geelkerken
Casuïstiek
  • 173 Downloads

Samenvatting

Eetstoornissen bij jongeren komen weinig voor, maar kunnen een gevaarlijk somatisch beloop hebben. U als huisarts kunt een vitale rol spelen bij het inschatten van de somatische conditie van een patiënt. Daarbij mogen anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek niet ontbreken, zeker als u moet beoordelen of een ziekenhuisopname nodig is.

LITERATUUR

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Huisarts in opleiding (destijds werkzaam als arts-assistent somatiek bij Centrum Eetstoornissen Ursula in Leiden)Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling Public Health en Eerstelijns GeneeskundeLeidenNederland
  2. 2.kinderartsCentrum Eetstoornissen Ursula, GGZ RivierduinenLeidenNederland

Personalised recommendations