Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 9, pp 59–60 | Cite as

Herziening NHG-Behandelrichtlijn Waterpokken

Preventie en behandeling van waterpokken bij risicogroepen

 • Masja Loogman
 • Tjerk Wiersma
 • Wim Opstelten
NHG richtlijn
 • 44 Downloads

Samenvatting

In Nederland krijgt bijna ieder kind waterpokken. Het beloop is bij kinderen meestal mild en self-limiting. Bij andere groepen is het risico op een ernstig beloop met complicaties echter hoger: immuungecompromitteerden, pasgeborenen en patiënten ouder dan 12 jaar, met name zwangeren. De herziene NHG-Behandelrichtlijn Waterpokken beschrijft de preventie en behandeling van waterpokken bij deze risicogroepen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Masja Loogman
  • 1
 • Tjerk Wiersma
  • 1
 • Wim Opstelten
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations