Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 9, pp 34–36 | Cite as

Als het functioneren tekortschiet

 • Jan-Willem WeeninkEmail author
Beschouwing
 • 77 Downloads

Samenvatting

Huisartsen zijn oververtegenwoordigd in tuchtzaken. Het wordt ook steeds belangrijker dat je kunt aantonen dat je je vak op een verantwoorde manier uitoefent, maar huisartsen maken vaak onvoldoende gebruik van de bestaande mogelijkheden om te reflecteren op hun eigen functioneren en op dat van collega’s.

Literatuur

 1. 1.
  Weenink JW, Kool RB, Hesselink G, Bartels RH, Westert GP. Prevention of and dealing with poor performance: an interview study about how professional associations aim to support healthcare professionals. Int J Qual Health Care 2017;29:838-44.
 2. 2.
  Brown N, McAvoy P, Joffe M. Defining insight: a challenge that matters. Clin Teach 2014;11:170-3.
 3. 3.
  Holden JD, Cox SJ, Hargreaves S. Avoiding isolation and gaining insight. BMJ Careers, 16 Feb 2012.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Universitair docentErasmus School of Health Policy & ManagementRotterdamNederland

Personalised recommendations