Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 8, pp 18–21 | Cite as

Samen met mensen met dementie beslissen

Dagbesteding bij dementie

 • Leontine Groen-Van de VenEmail author
 • Carolien Smits
 • Fuusje de Graaff
 • Marijke Span
 • Jan Eefsting
 • Jan Jukema
 • M. Vernooij-Dassen
Onderzoek
 • 247 Downloads

Samenvatting

Inleiding Dagbesteding buitenshuis kan bijdragen aan het langer thuis wonen van mensen met dementie. Het onderwerp ligt echter vaak gevoelig. Het bepalen van de dagbesteding is bij uitstek iets om samen over te beslissen. Recent onderzoek laat zien hoe mensen met dementie bij deze beslissing betrokken kunnen worden.

Methode Een kwalitatief onderzoek op basis van 244 semigestructureerde interviews met 19 ouderen met dementie, hun mantelzorgers (36) en hun zorgverleners (38).

Resultaten De besluitvorming bleek afhankelijk van 1) aanvankelijke verwachtingen over dagbesteding, 2) onderhandeling over het uitproberen ervan en 3) de reacties van de persoon met dementie na het uitproberen. In het besluitvormingsproces bleken drie patronen mogelijk: 1) positief samenwerken, 2) conflicterende perspectieven samenbrengen en 3) geen commitment bereiken.

Conclusie Samen beslissen met mensen met dementie vergt een specifieke aanpak. De huisarts kan hierbij naar de beweegredenen van alle betrokkenen luisteren en zoeken naar passende mogelijkheden. Hierbij is het belangrijk beslissingen rond dagbesteding niet alleen te baseren op gesprekken, maar ook op ervaringen. Dit stelt de persoon met dementie in staat invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

Literatuur

 1. 1.
  Robinson A, Lea E, Hemmings L, Vosper G, McCann D, Weeding F, et al. Seeking respite: issues around the use of day respite care for the carers of people with dementia. Ageing Society 2012;32:196-218.Google Scholar
 2. 2.
  Fetherstonhaugh D, Tarzia L, Nay R. Being central to decision making means I am still here!: the essence of decision making for people with dementia. J Aging Stud 2013;27:143-50.Google Scholar
 3. 3.
  Menne HL, Tucke SS, Whitlatch CJ, Friss Feinberg L. Decision-making involvement scale for individuals with dementia and family caregivers. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2008;23:23-9.Google Scholar
 4. 4.
  Epstein RM, Gramling RE. What is shared in shared decision making? Complex decisions when the evidence is unclear. Med Care Res Rev 2013;70:94S-112S.Google Scholar
 5. 5.
  Groen-Van de Ven L, Smits C, Span M, Jukema J, Coppoolse K, De Lange J, et al. The challenges of shared decision-making in dementia care networks. Int Psychogeriatr 2016 Sep 9:1-15. [Epub ahead of print].Google Scholar
 6. 6.
  Groen-Van de Ven L, Smits C, Oldewarris K, Span M, Jukema J, Eefsting J, et al. Decision trajectories in dementia care networks: decisions and related key events. Res Aging 2016;39:1039-71.Google Scholar
 7. 7.
  Boyle G. Recognising the agency of people with dementia. Disabil Soc 2014;29:1130-44.Google Scholar
 8. 8.
  Clemmensen TH, Busted LM, Søborg J, Bruun P. The family’s experience and perception of phases and roles in the progression of dementia: an explorative interview-based study. Dementia 2016. [Epub ahead of print].Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Leontine Groen-Van de Ven
  • 1
  Email author
 • Carolien Smits
  • 2
 • Fuusje de Graaff
  • 3
 • Marijke Span
  • 4
 • Jan Eefsting
  • 5
 • Jan Jukema
  • 6
 • M. Vernooij-Dassen
  • 7
 1. 1.Docent en senior onderzoeker Persoonsgerichte communicatieHogeschool Windesheim, Lectoraat Innoveren met OuderenZwolleNederland
 2. 2.Lector In-noveren met OuderenHogeschool Windesheim, Lectoraat Innoveren met OuderenZwolleNederland
 3. 3.OnderzoekerMUTANTDen HaagNederland
 4. 4.KwartiermakerHogeschool Windesheim, ProMemo Expertise Centrum voor professionals die werken met mensen met dementieZwolleNederland
 5. 5.Emeritus hoogleraarVU Medisch Centrum, Vakgroep VerpleeghuisgeneeskundeAmsterdamNederland
 6. 6.Lector VerpleegkundeSaxion HogeschoolDeventerNederland
 7. 7.Hoogleraar Psychosociale aspecten van zorg voor kwetsbare ouderenRadboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen, IQ Health Care en Alzheimer Centrum NijmegenNijmegenNederland

Personalised recommendations