Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 49, Issue 6, pp 253–262 | Cite as

Gaat zorggebruik in het land van herkomst onder oudere Turkse en Marokkaanse migranten gepaard met minder zorggebruik in Nederland? Een combinatie van HELIUS-data met Achmea registratiedata

 • Aydın ŞekercanEmail author
 • Marieke B. Snijder
 • R. J. G. Peters
 • Karien Stronks
Oorspronkelijk artikel

Samenvatting

Een substantieel deel van alle Nederlanders met een Turkse en Marokkaanse achtergrond (respectievelijk 21 % en 10 %) maakt gebruik van de gezondheidszorg in hun land van herkomst wanneer zij daar voor korte of langere tijd verblijven. Als dit ertoe leidt dat zij zorg mijden in de periode dat zij in Nederland zijn, dan zou het bezoeken van een arts in het land van herkomst een bedreiging kunnen zijn voor de continuïteit van zorg. Na koppeling van data van de HELIUS (HEalthy LIfe in an Urban Setting) studie aan zorgverzekeraarsdata, hebben wij de relatie tussen zorggebruik in het land van herkomst en zorggebruik in Nederland in de periode 2010–2015 onderzocht, onder Nederlanders met een Turkse of Marokkaanse achtergrond van 55 jaar en ouder, gecorrigeerd voor gezondheidsstatus als een indicator voor zorgbehoefte. In tegenstelling tot onze hypothese gebruiken Nederlanders met een Turkse en Marokkaanse achtergrond die gezondheidszorg in het land van herkomst gebruiken, in Nederland meer zorg dan degenen die geen gebruik maken van zorg in Turkije of Marokko. Onze resultaten geven daarom geen aanleiding om te denken dat het vermijden van zorg in Nederland een probleem vormt voor deze groep oudere migranten.

Trefwoorden

grensoverschrijdend zorggebruik toegankelijkheid etniciteit medisch toerisme 

Is healthcare consumption in the country of origin among Moroccan and Turkish migrants of older age (55+) associated with less use of care in the Netherlands?

Abstract

A substantial part of all Dutch people of Turkish and Moroccan origin use healthcare in the country of origin when travelling to their country of origin for a shorter or longer period of time (21% and 10%, respectively). If using care in the country of origin leads to avoidance of care in the Netherlands, this could threaten the continuity of care. We linked data of the HELIUS study to health insurance data. We examined the relationship between healthcare utilisation in the country of origin and the Netherlands, in the period of 2010–2015, adjusting for health status as an indicator of need. Contrary to our expectations, Dutch people of Turkish or Moroccan origin using healthcare consumption in the country of origin utilise more care in the Netherlands than individuals that do not utilize healthcare in the country of origin. Thus, our results do not provide any indication for avoidance of healthcare in the Netherlands among this group of older migrants in the Netherlands.

Keywords

Cross-border care Accessibility Ethnicity Medical tourism 

Notes

Dankbetuiging

Wij bedanken de organisatie van HELIUS voor de dataverzameling en al haar deelnemers voor de deelname.

Literatuur

 1. 1.
  CBS Statline. Nederland in cijfers. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/. Geraadpleegd op: 8 aug 2018.Google Scholar
 2. 2.
  Snijder MB, Galenkamp H, Prins M, Derks EM, Peters RJG, Zwinderman AH, et al. Cohort profile: the Healthy Life in an Urban Setting (HELIUS) study in Amsterdam, The Netherlands. BMJ Open. 2017;7(12):e17873.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 3. 3.
  Stronks K, Snijder MB, Peters RJ, Prins M, Schene AH, Zwinderman AH. Unravelling the impact of ethnicity on health in Europe: the HELIUS study. BMC Public Health. 2013;13:402.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 4. 4.
  Sekercan A, Lamkaddem M, Snijder MB, Peters RJ, Essink-Bot ML. Healthcare consumption by ethnic minority people in their country of origin. Eur J Public Health. 2014;  https://doi.org/10.1093/eurpub/cku205.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Sekercan A, Woudstra AJ, Peters RJG, Lamkaddem M, Akgun S, Essink-Bot ML. Dutch citizens of Turkish origin who utilize healthcare services in Turkey: a qualitative study on motives and contextual factors. BMC Health Serv Res. 2018;18(1):289.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 6. 6.
 7. 7.
  Smits FT, Brouwer HJ, Zwinderman AH, Mohrs J, Smeets HM, Bosmans JE, et al. Morbidity and doctor characteristics only partly explain the substantial healthcare expenditures of frequent attenders: a record linkage study between patient data and reimbursements data. BMC Fam Pract. 2013;14:138.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 8. 8.
  Ware J Jr., Kosinski M, Keller SD. A 12-Item Short-Form Health Survey: construction of scales and preliminary tests of reliability and validity. Med Care. 1996;34(3):220–33.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Burdine JN, Felix MR, Abel AL, Wiltraut CJ, Musselman YJ. The SF-12 as a population health measure: an exploratory examination of potential for application. Health Serv Res. 2000;35(4):885–904.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 10. 10.
  Galenkamp H, Stronks K, Mokkink LB, Derks EM. Measurement invariance of the SF-12 among different demographic groups: the HELIUS study. PLoS ONE. 2018;13(9):e203483.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 11. 11.
  GGD Amsterdam. Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016. Amsterdam: Gemeente Amsterdam; 2018.Google Scholar
 12. 12.
  IBM. IBM SPSS statistics for Windows, version 25.0. Armonk: IBM; 2017.Google Scholar

Copyright information

© Vilans 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Sociale Geneeskunde & CardiologieAmsterdam UMC locatie AMCAmsterdamNederland
 2. 2.Sociale Geneeskunde & Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bio-informaticaAmsterdam UMC locatie AMCAmsterdamNederland
 3. 3.CardiologieAmsterdam UMC locatie AMCAmsterdamNederland
 4. 4.Sociale GeneeskundeAmsterdam UMC locatie AMCAmsterdamNederland

Personalised recommendations