Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 3, pp 22–25 | Cite as

'Ga je mee of blijf je hier?'

De betekenis van 'thuis' bij dementie
  • Han DiesfeldtEmail author
Onder de Loep
  • 4 Downloads
De vader van de Oostenrijkse romanschrijver Arno Geigerheeft alzheimerdementie. Hij woont nog in zijn eigen huis, waar Arno afwisselend met zijn zus voor hem zorgt. In het boek De oude koning in zijn rijk (2012) vertelt Geiger hoe zijn vader op een avond na het eten tegen hem zegt: 'Ik ga nu naar huis. Ga je mee of blijf je hier?' Wat er dan gebeurt en hoe we het veel gebezigde begrip 'thuis' bij dementie zouden kunnen duiden, beschrijft Han Diesfeldt in deze aflevering van Onder de loep.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations