Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 3, pp 5–7 | Cite as

Kleinbeeld

  • Tommie NiessenEmail author
Kleinbeeld
  • 1 Downloads

Campagne Vakantiemaatje

In een knaloranje camper op zoek naar vakantiekrachten in de ouderenzorg. Dat deden medewerkers van Prins Hendrik, een locatie van De Zorgcirkel, in Egmond aan Zee. De camper toerde langs zorgopleidingen in Nederland om studenten enthousiast te maken voor een all-inclusive vakantiebaan om het personeelstekort in de zomermaanden op te vangen. Ook bewoners van Prins Hendrik speelden een rol in de campagne 'Vakantiemaatje'. Met een werkplek dicht bij het strand, het regelen van verblijf, korting op maaltijden, gratis fietshuur en een goed salaris wil De Zorgcirkel jongeren over de streep trekken om te kiezen voor een vakantiebaan in de ouderenzorg. Bron: www.zorgcirkel.nl/vakantiemaatje.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations