Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 3, pp 36–37 | Cite as

STA OP! bij onbegrepen gedrag

  • Marjoleine PieperEmail author
Artikel
  • 7 Downloads

Universitaire promoties leveren vaak kennis op die relevant is voor de praktijk. In de serie 'Hora est' biedt Denkbeeld onderzoekers gelegenheid hun bevindingen kort uiteen te zetten. In deze aflevering beschrijft Marjoleine Pieper de uitkomsten van haar promotieonderzoek naar de effecten en de implementatie van de STA OP! methode bij onbegrepen gedrag en pijn. Debby Gerritsen plaatst er kanttekeningen bij.

Onbegrepen gedrag of 'probleemgedrag' (zoals angst, depressie, rusteloosheid, agitatie) komt veel voor bij dementie en stelt familie en zorgverleners voor grote uitdagingen. De oorzaak van zulk gedrag kan bij de persoon zelf liggen (door bijvoorbeeld veranderingen in de hersenen, een lichamelijke aandoening of pijn) of bij de omgeving (bijvoorbeeld te veel prikkels). Vaak gaat het bij onbegrepen gedrag om een combinatie van deze twee factoren. Het lastige bij zulk gedrag is dat dit vaak niet gezien wordt als 'signaal', maar als een probleem dat zo snel mogelijk moet worden opgelost....

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations