Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 3, pp 16–17 | Cite as

Een probleem komt zelden alleen

Hoe om te gaan met complexe meervoudige problematiek
  • Ronald GeelenEmail author
Artikel

Een hoogbejaarde bewoner die gevorderde dementie heeft met stressverschijnselen, gebukt gaat onder een negatieve stemming waarbij ze bijna constant jammert en daarnaast ook nog zo goed als blind is. Andere bewoners worden onrustig van haar uitstraling en gedrag en familie en zorgverleners voelen zich machteloos. Ga er maar aanstaan als team. Kun je nog wat doen voor zo iemand en hoe pak je dat dan aan?

Vroeger was mevrouw Tantes een actieve en hartelijke vrouw, zo vertelt haar familie. Maar achteraf gezien was actief misschien te zacht uitgedrukt en rijst het vermoeden dat zij mogelijk permanent bezig was om een altijd al aanwezige spanning onder de duim te houden. Met het geheugenverlies en het verminderde overzicht door haar dementie is die spanning in elk geval toegenomen, maar ook haar visuele problemen als gevolg van weefselverlies in de achterste hersengebieden spelen hier zeker mee.

Wanneer mevrouw Tantes wakker is, jammert ze bijna aanhoudend; alleen als ze uitgeput in slaap...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations