Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 3, pp 30–32 | Cite as

Domweg gelukkig met een schellenboom

De magie van het Grijze Koppen Orkest
  • Dieuwke de BoerEmail author
Artikel
  • 5 Downloads

Vijf jaar geleden begonnen Peter de Boer en Judith Lodewijks van Stichting Fort van de Verbeelding met muziekprojecten voor kwetsbare en vitalere ouderen uit zorginstellingen, buurtcentra en de omgeving daaromheen. Die projecten kregen de naam Grijze Koppen Orkest. En ze hadden succes. 'Mensen met dementie komen ineengedoken en geïsoleerd binnen en gaan na afloop zingend de tent weer uit,' aldus Peter.

Peter de Boer draaide al twintig jaar grote muziekprojecten voor kinderen toen een moeder hem na afloop van zo'n uitvoering vroeg of hij zoiets ook met ouderen zou kunnen. 'Ik antwoordde direct: "Ja, natuurlijk!" Soms moet je niet te veel over dingen nadenken,' vertelt hij.

Omdat duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is van de projecten die Fort van de Verbeelding ontwikkelt, besloot Peter het dan ook maar meteen groots aan te pakken: 'Veel initiatieven in de ouderenzorg starten met subsidie. Zodra dat geld op is, stopt zo'n project dan weer. Dat is zonde van het gemeenschapsgeld en...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations