Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 1, pp 22–25 | Cite as

Is er een rode lijn?

Amor in het verpleeghuis
  • Han Diesfeldt
Onder de loep
  • 5 Downloads

Samenvatting

Liefde kan overal opbloeien – en dus ook in het verpleeghuis. Maar als je daar zit omdat je dementie hebt en je nieuwe liefde ook, dringt zich bij hulpverleners en familieleden al snel de vraag op: kan dat wel? Tijd voor een verhaaltje – oftewel een ‘vignet’ in wetenschappelijke termen –, met Han Diesfeldt als uw gids in het doolhof van ‘liefde in tijden van dementie’.

Literatuur

  1. Esther Wiskerke & Jill Manthorpe (2018). New relationships and intimacy in longterm care: the views of relatives of residents with dementia and care home staff. Dementia, 17: 405-422.Google Scholar
  2. Erin Yelland & M. Hunter Stanfield (2018). Public perspectives toward long-term care staff’s interventions in the sexual relationships of residents with dementia. Dementia, in druk: 1-16.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  • Han Diesfeldt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations