Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 1, pp 18–21 | Cite as

‘Ik ben nog dagelijks verliefd op je!’

Lydie en Yvonne over samen leven met dementie
  • Hgo van Waarde
In gesprek
  • 8 Downloads

Samenvatting

Lydie Zwikker en Yvonne van de Kamp ontmoetten elkaar tijdens een vakantie in Frankrijk. Inmiddels zijn ze ruim tweeëndertig jaar samen. Hun leven nam een aantal jaren geleden een forse wending toen bij Lydie vasculaire dementie werd vastgesteld. Maar Lydie en Yvonne zijn niet voor niets lerares geweest – Lydie aardrijkskunde, Yvonne Frans. Wanneer anderen iets kunnen hebben aan hun ervaringen met dementie delen ze die graag. Zo werkten ze mee aan ‘Dementie achter de Voordeur’, een nieuw e-learningprogramma voor thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers. En vertelden ze aan Hugo van Waarde hoe ze het redden samen.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  • Hgo van Waarde
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations