Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 6, pp 35–35 | Cite as

Wereld Dementie Dag

  • Job van Amerongen
Jobs tijding
  • 16 Downloads

Samenvatting

Ook deze dag betreedt Cees om exact half tien met zijn Elly de ruimte van onze dagbesteding. Een echtpaar van de klok. Al even gebruikelijk: zijn gezicht staat op vrolijk. ‘Krijgen we taart?’ informeert hij blijmoedig. ‘Het is ten slotte de wereldwijde feestdag van het grote vergeten.’ Met de bezoekers van onze dagbesteding voor jonge mensen met dementie zullen we deze donderdag, 21 september, over de betekenis van Wereld Alzheimer Dag spreken, zo heb ik tijdens onze laatste bijeenkomst aangekondigd.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Job van Amerongen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations