Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 6, pp 12–12 | Cite as

STELLING

De nieuwe Zorgstandaard Dementie moet het belang van een wilsverklaring sterk benadrukken

  • Bohn Stafleu van Loghum
De stelling
  • 47 Downloads

Samenvatting

Het afgelopen jaar is er weer veel discussie geweest over levensbeëindiging bij (gevorderde) dementie. Een uiterst gevoelig thema, zo blijkt ook onder andere wel uit de prachtige getuigenissen in de recente uitgave Mag ik gaan (zie de rubriek ‘Kleinbeeld’).

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations