Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 6, pp 14–17 | Cite as

‘Welke stad is dichterbij?’

Een nieuwe methode om oriëntatievermogen vast te stellen
  • Han Diesfeldt
Onder de loep
  • 13 Downloads

Samenvatting

Problemen met de oriëntatie gelden als een gevoelige graadmeter voor cognitieve achteruitgang. Testen die de staat van iemands oriëntatievermogen betrouwbaar kunnen vaststellen, zijn dan ook een belangrijk hulpmiddel bij onderzoek naar mogelijke cognitieve problemen. Recentelijk is er in Israël een nieuwe, gepersonaliseerde testmethode ontwikkeld. Hoe verhoudt deze zich tot de bestaande methodiek?

Literatuur

  1. Gregory Peters-Founshtein, Michael Peer, Yanai Rein, Shlomzion Kahana Merhavi, Zeev Meiner, & Shahar Arzy (2018). Mental-Orientation: A new approach to assessing patients across the Alzheimer’s disease spectrum. Neuropsychology, 32: 690-699.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Han Diesfeldt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations