Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 6, pp 27–27 | Cite as

Collega’s en ervaringsdeskundigen geven antwoord op dilemma’s uit de praktijk

Verliefd op een ander

  • Frans Hoogeveen
  • Bernadette Willemse
Het dilemma
  • 21 Downloads

Samenvatting

Bij ons in het verpleeghuis woont een mevrouw met dementie die sinds enkele weken verliefd is op een medebewoner. Die liefde wordt beantwoord en haar kwaliteit van leven en haar stemming zijn er dan ook flink op vooruitgegaan. Haar vriend is niet getrouwd en heeft geen kinderen. Tot voor enkele weken was hij een timide en passieve man, maar nu straalt hij. De echtgenoot en de zoon van mevrouw hebben grote moeite met deze relatie, de twee dochters niet. Wij willen als team de ontstane situatie graag met de familie bespreken, maar meneer staat niet open voor een gesprek en eist overplaatsing van zijn vrouw naar een ander huisje. Maar wij denken dat dit mevrouw en haar vriend verdriet zal doen. Wat is wijsheid?

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Frans Hoogeveen
    • 1
  • Bernadette Willemse
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations