Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 6, pp 38–38 | Cite as

Happy man

  • Herman Achterberg
Hartenkreet
  • 15 Downloads

Samenvatting

Ik heb een herseninfarct gehad. Toen kreeg ik allerlei onderzoeken en direct daarna de uitslag: vasculaire dementie. De bodem zakt onder je poten vandaan, je schrikt je wezenloos. Ik moest meteen aan mijn moeder denken.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Herman Achterberg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations