Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 5, pp 7–7 | Cite as

Wat kun je doen?

  • Theo Hazelhof
Aanrader
  • 136 Downloads

Samenvatting

Het boek ‘Wat kun je doen aan dementie?’ van Jurgen Claassen, Roy Kessels en Petra Spies wordt uitgegeven door Lannoo Campus en is verkrijgbaar in de boekhandel

In de Volkskrant las ik een column van Toine Heijmans waarin hij betoogt dat we wel veel doen tegen dementie, maar uiteindelijk met lege handen staan omdat we nog steeds geen remedie hebben. ‘We bestrijden de ziekte met liefde,’ schrijft Heijmans. ‘En de ziekte lacht ons uit.’ Hij legt de vinger op de zere plek(ken) als hij zegt dat wetenschappers voor een deel afhankelijk zijn van geld dat wordt opgebracht door de verkoop van zaken als alzheimersokken en dat het woord dementie niet eens is terug te vinden in troonrede of miljoenennota.

Zijn invalshoek is te begrijpen aangezien die mede is gekleurd door het feit dat zijn eigen vader aan alzheimer lijdt. Maar dat we nog steeds geen remedie hebben tegen dementie, neemt niet weg dat we er wel voortdurend meer over te weten komen en dat er inmiddels veel is bereikt in hoe we met de ziekte omgaan. Ook zijn er een hoop hulpmiddelen ontwikkeld die het mantelzorgers makkelijker maken. Een mooi overzicht van de huidige stand van zaken geeft het recent verschenen boek Wat kun je doen aan dementie? De effecten van medicatie, leefstijl, voeding en geheugentraining. Het boek beschrijft eerst kort hoe de hersenen werken en wat dementie is, maar de belangrijkste hoofdstukken gaan over de relatie tussen dementie en lichaamsbeweging, voeding, slaap, geneesmiddelen en geheugentraining. Deze hoofdstukken volgen een vast patroon: heeft het besproken onderwerp (bijvoorbeeld voeding) invloed op dementie en andersom: heeft dementie invloed op voeding? Hierna beschrijven de auteurs in kort bestek recente onderzoeksresultaten met betrekking tot het onderwerp en geven zij praktische tips over de omgang met iemand met dementie op dit punt. Elk hoofdstuk wordt besloten met een overzichtelijke tabel en leestips voor wie meer wil weten.

Kortom, een vlot geschreven boek vol met nuttige tips, ook al blijft het soms wat aan de oppervlakte, en beslist een aanrader voor mantelzorgers en voor hen die mantelzorgers voorlichting geven. Misschien lacht dementie ons uit, zoals Heijmans schrijft, maar kennis nemen van wat we inmiddels allemaal wél weten en kunnen, helpt zeker om die hoon van ons af te laten glijden en er het beste van te maken.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Theo Hazelhof
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations