Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 5, pp 5–7 | Cite as

Kleinbeeld

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kleinbeeld
  • 31 Downloads

Samenvatting

Toen de oma van de 24-jarige Lewis Hornby in allerijl naar het ziekenuis moest wegens ernstige uitdrogingsverschijnselen, zette dit haar kleinzoon aan het denken. Mensen met gevorderde dementie zoals zijn oma lopen een sterk verhoogd risico op uitdroging doordat ze geen dorstprikkel meer voelen of fysieke problemen hebben met drinken.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations