Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 5, pp 30–31 | Cite as

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen in kaart brengen

De Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen Schaal (GPS)
  • Theo Hazelhof
Article
  • 68 Downloads

Samenvatting

Ouderen met een persoonlijkheidsstoornis kunnen zorgmedewerkers door hun bijzondere gedrag voor een lastige puzzel plaatsen. Psychologen die in zo’n situatie om advies worden gevraagd, zaten tot nu toe met het probleem dat de bestaande diagnostische instrumenten slechts beperkt van toepassing waren op ouderen. Daar is nu verandering in gekomen. Psycholoog Bas van Alphen ontwierp samen met Noud Engelen een schaal om persoonlijkheidsstoornissen op latere leeftijd beter te signaleren. Dit screeningsinstrument is nu ook online af te nemen. Redacteur Theo Hazelhof sprak met Van Alphen.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Theo Hazelhof
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations