Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 5, pp 22–25 | Cite as

‘Het hoeft allemaal niet zo volmaakt te zijn’

Niek en Elena over leven met dementie
  • Patrick Verhaest
In gesprek
  • 23 Downloads

Samenvatting

Niek Bins heeft gevorderde vasculaire dementie. Na een aantal zeer moeilijke jaren hebben partner Elena de Ru en hij een manier gevonden om daarmee goed om te gaan. Hun ervaringen delen ze graag met anderen. Opdat mensen met dementie en hun mantelzorgers sneller een nieuw evenwicht kunnen vinden. Redacteur Patrick Verhaest sprak met het koppel.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Patrick Verhaest
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations