Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 5, pp 8–11 | Cite as

Helpt reflectie bij complexe zorg?

Een kleinschalige studie onder verzorgenden
  • Yfke FroentjesEmail author
  • Inge van Seggelen
Article
  • 120 Downloads

Samenvatting

Onderzoek onder hoogopgeleide zorgprofessionals toont aan dat reflecteren op het eigen handelen niet alleen tot betere zorg leidt, maar ook tot meer tevredenheid over de eigen rol daarin. Geldt dat ook voor zorgmedewerkers op mbo-3-niveau?

Literatuur

  1. Hamers, J.P.H., Backhaus, R., Beerens, H.C., Van Rossum, E. en Verbeek, H. (2016). Meer is niet per se beter. De relatie tussen personele inzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuigen. Maastricht University, Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.Google Scholar
  2. Boenink, A.D., Oderwald, A.K., De Jonge, P., Van Tilburg, W., Smal, J.A. (2004) Assessing student reflection in medical practice. The development of an observer-rated instrument: reliability, validity and initial experiences. Medical Education, 38, 368–377.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations