Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 5, pp 26–28 | Cite as

Samen betrokken, samen sterk

Hoe BrabantZorg het sociale netwerk bij de zorg betrekt
  • Jeannine van Tienen
Article
  • 39 Downloads

Samenvatting

Gelukkig leven, ondanks beperkingen. Daar draait het om bij Nieuwe Hoeven in Schaijk. Bij dit psychogeriatrisch verpleeghuis van BrabantZorg blijven familie, vrienden en kennissen een belangrijke rol spelen in het leven van de bewoners. Dankzij de speciaal hiervoor in het leven geroepen ‘Samen Betrokken Gesprekken’.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Jeannine van Tienen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations