Advertisement

Bijblijven

, Volume 35, Issue 9, pp 5–6 | Cite as

Relax, het is gewoon complex

  • André HaverkortEmail author
  • Tessa Versteegde
Redactioneel ten geleide
  • 41 Downloads

U was niet op het NHG-congres? Dan kunt u met dit themanummer alsnog kennis nemen van een aantal onderwerpen die tijdens het congres aan de orde kwamen. U was wel op het congres? Dan biedt dit nummer van Bijblijven een mooie gelegenheid om de inhoud nog eens de revue te laten passeren. In overleg met de congresvoorzitter, François Schellevis, heeft de redactie een aantal worpshopleiders gevraagd de inhoud van hun workshop op schrift te stellen. U ziet hier het resultaat.

Juul Houwen, Odette Schouten en Maria van den Muijsenbergh, alle drie huisarts, bijten het spits af met twee artikelen over lastige communicatie. Het eerste van de twee artikelen is praktisch van aard. Denkend vanuit de Dramadriehoek waarin patiënt en arts achtereenvolgens de rol van redder, aanklager en slachtoffer kunnen aannemen, worden praktische adviezen gegeven hoe je uit de Dramadriehoek kunt blijven. Hun tweede artikel gaat over de vraag hoe huisartsen persoonsgerichte zorg kunnen bieden aan patiënten met...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.huisarts niet-praktiserendHoutenNetherlands

Personalised recommendations