Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 9–10, pp 839–852 | Cite as

Esthetische aangezichtschirurgie

  • Wouter De VosEmail author
  • Maarten Van Genechten
Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

Esthetische ingrepen in het aangezicht worden zowel bij mannen als bij vrouwen steeds vaker uitgevoerd. De ingrepen om het uiterlijk van het aangezicht te verfraaien zijn echter bij velen nog te weinig bekend. Esthetische aangezichtschirurgie is een aandachtsgebied van de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie dat focust op de weke delen in het aangezicht, zoals de huid, de spieren en de ligamenten, maar ook op het benige aangezichtsskelet. De verhouding tussen deze weke en harde delen creëert de harmonie in een gezicht. Hierna gaan we in op de behandeling van de weke delen. Om het concept van de behandelingsstrategieën volledig te doorgronden, is het belangrijk eerst de verouderingsprocessen in het gezicht goed te begrijpen. Daarna worden de meest voorkomende invasieve en niet-invasieve behandelingen meer in detail toegelicht.

Literatuur

Geraadpleegde literatuur

  1. 1.
    Aston SJ, Seinbrech DS, Walden JL. Aesthetic plastic surgery. 1e druk. Philadelphia: Elsevier; 2009.Google Scholar

Aanbevolen literatuur

  1. 2.
    Ivy EJ, Lorenc ZP, Aston SJ. Is there a difference? A prospective study comparing lateral and standard SMAS facelifts with extended SMAS and composite rhytidectomies. Plast Reconstr Surg. 1996;98(7):1135–43. discussion 1144–7.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Edegem/AntwerpenBelgië

Personalised recommendations