Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 9–10, pp 697–700 | Cite as

Redactioneel ten geleide

  • Peter DielemanEmail author
Article
  • 11 Downloads

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met veelsoortige activiteiten, waarvan bij huisartsen vaak een wat wazig beeld bestaat. De MKA-chirurg bestrijkt verschillende deelgebieden, en staat in verbinding met heel wat andere specialisten: algemeen tandartsen, tandprothetici, parodontologen, orthodontisten, KNO-artsen, een multidisciplinaire aangelegenheid.

We focussen in dit nummer op de vakspecifieke kennis en kunde van de MKA-arts. U maakt kennis met de (moderne) mogelijkheden van MKA-chirurgie in de verschillende deelgebieden, geïllustreerd aan de hand van enkele specifieke ziektebeelden.

We verwijzen graag naar eerdere nummers van Bijblijven (2016/2: Keel- en neusonderwerpen; 2015/1: Mondzorg; 2013/9: Onderzoek van hoofd- en halsgebied).

De eerste bijdrage gaat over implantologie. Een tandheelkundig implantaat is eenvoudig gesteld een schroefje dat in het kaakbeen wordt geplaatst ter vervanging van verloren gegane tanden (na trauma,...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.AntwerpenBelgië

Personalised recommendations