Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 9–10, pp 857–857 | Cite as

Erratum bij: Krachtige basiszorg

Meer tijd én anders werken en organiseren
 • Jacqueline van RietEmail author
 • Nikki Makkes
 • Petra van Wezel
 • Marc Roosenboom
Erratum
 • 191 Downloads

Erratum bij:

Bijblijven 3/4 – 2018

Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg.  https://doi.org/10.1007/s12414-018-0312-8

In het artikel ‘Krachtige basiszorg. Meer tijd én anders werken en organiseren’ (pag. 289) door Jacqueline van Riet, Nikki Makkes, Petra van Wezel en Marc Roosenboom is een fout figuurbijschrift opgenomen. Het bijschrift bij fig. 1 moet zijn:
Figuur 1

4D-Model Professional Subitems © Jacqueline van Riet en Nikki Makkes, Stichting Overvecht Gezond

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Jacqueline van Riet
  • 1
  Email author
 • Nikki Makkes
  • 1
 • Petra van Wezel
  • 1
 • Marc Roosenboom
  • 2
 1. 1.UtrechtNederland
 2. 2.Gezonde FocusWerkhovenNederland

Personalised recommendations