Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 9–10, pp 748–764 | Cite as

Heelkunde bij aangeboren misvormingen van het aangezicht

Craniofaciale afwijkingen
 • Herman Jr VercruysseEmail author
Article
 • 18 Downloads

Samenvatting

De zorg bij craniofaciale afwijkingen wordt door een multidisciplinair team geleverd en bij voorkeur in gespecialiseerde centra. Anders dan in onze buurlanden is de zorg voor deze patiënten in België tot op heden nog niet gecentraliseerd. Niet alleen de chirurgische behandeling, bestaande uit onder meer diverse typen middengezichtsosteotomieën en schedeldakremodellering, maar ook de specifiek perioperatieve zorg voor de vaak zeer jonge patiëntjes en de begeleiding van ouders en kind vergen specifieke expertise. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de meest frequente craniofaciale afwijkingen: craniosynostose (‘single suture’ craniosynostose; ‘multisutural’ of complexe craniosynostose), craniofaciale microsomie, treacher-collinssyndroom.

Na een korte inleiding per pathologie worden de nieuwe ontwikkelingen in de aanpak van deze afwijkingen besproken.

Literatuur

 1. 1.
  Thijssen J, Mathijssen I. Richtlijn behandeling en zorg voor craniosynostose. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie; 2010.Google Scholar
 2. 2.
  Strobel S, Spitz L, Marks SD. Great Ormond street handbook of paediatrics. 2e druk. Leiden: CRC Press; 2016.Google Scholar
 3. 3.
  Rodgers W, Glass GE, Schievano S, Borghi A, Rodriguez-Florez N, Tahim A, et al. Spring-assisted cranioplasty for the correction of nonsyndromic scaphocephaly: a quantitative analysis of 100 consecutive cases. Plast Reconstr Surg. 2017;140(1):125–34.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Lauritzen CG, Davis C, Ivarsson A, Sanger C, Hewitt TD. The evolving role of springs in craniofacial surgery: the first 100 clinical cases. Plast Reconstr Surg. 2008;121(2):545–54.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Gwanmesia I, Jeelani O, Hayward R, Dunaway D. Frontofacial advancement by distraction osteogenesis: a long-term review. Plast Reconstr Surg. 2015;135(2):553–60.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Shetye PR, Kapadia H, Grayson BH, McCarthy JG. A 10-year study of skeletal stability and growth of the midface following Le Fort III advancement in syndromic craniosynostosis. Plast Reconstr Surg. 2010;126(3):973–81.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Witherow H, Thiessen F, Evans R, Jones BM, Hayward R, Dunaway D. Relapse following frontofacial advancement using the rigid external distractor. J Craniofac Surg. 2008;19(1):113–20.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. 8.
 9. 9.
  Stegenga B, Vissink A, Bont LGM de, Spijkervet FKL. MKA chirurgie. Handboek voor mondziekten, kaak-en aangezichtschirurgie. Assen: Van Gorcum; 2013. pag. 237–41.Google Scholar
 10. 10.
  Carvalho GJ, Song CS, Vargervik K, Lalwani AK. Auditory and facial nerve dysfunction in patients with hemifacial microsomia. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1999;125(2):209–12.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Santamaría E, Morales C, Taylor JA, Hay A, Ortiz-Monasterio F. Mandibular microsurgical reconstruction in patients with hemifacial microsomia. Plast Reconstr Surg. 2008;122(6):1839–49.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 12. 12.
 13. 13.
  Sinno H, Tahiri Y, Gilardino M, Bobyn D. Engineering alloplastic temporomandibular joint replacements. Mcgill J Med. 2011;13(1):63.Google Scholar
 14. 14.
  Firmin F, Dusseldorp JR, Marchac A. Auricular reconstruction. Stuttgart: Thieme; 2016.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.AntwerpenBelgië

Personalised recommendations