Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 9–10, pp 795–810 | Cite as

Heelkunde bij maxillofaciale traumatologie

 • Joyce JonkergouwEmail author
Article
 • 11 Downloads

Samenvatting

De opvang en behandeling van een patiënt met een maxillofaciaal trauma hebben de afgelopen twintig jaar een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. In een acute fase kan een aangezichtstrauma een duidelijke bedreiging vormen voor de luchtweg. Vrijmaken van de luchtweg kan een probleem zijn, zeker bij vermoeden van cervicaal letsel.

Eenmaal gestabiliseerd dient het klinisch onderzoek van een patiënt met een faciaal trauma aangevuld te worden met beeldvorming. Een standaardröntgenfoto biedt niet langer voldoende informatie voor een faciaal overzicht. Tegenwoordig wordt een CT-scan niet alleen gebruikt in de preoperatieve planningsfase, maar ook als intraoperatieve navigatie en als postoperatieve evaluatie voor optimaal functionele en esthetische resultaten.

Bij de behandeling van aangezichtsfracturen is een duidelijke verschuiving zichtbaar van gesloten reductie en intermaxillaire fixatie naar open reductie en interne fixatie met osteosyntheseplaten. De patiënt met een maxillofaciaal trauma lijkt prijs te stellen op een snelle esthetische en functionele rehabilitatie.

Literatuur

 1. 1.
  Teixeira PG, Inaba K, Hadjizacharia P, et al. Preventable or potentially preventable mortality at a mature trauma center. J Trauma. 2007;63(6):1338–46. discussion 1346–37.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 2. 2.
  Perry M. Advanced Trauma Life Support (ATLS) and facial trauma: Can one size fit all? Part 1: Dilemmas in the management of the multiply injured patient with coexisting facial injuries. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008;37(3):209–14.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Perry M, Morris C. Advanced trauma life support (ATLS) and facial trauma: Can one size fit all? Part 2: ATLS, maxillofacial injuries and airway management dilemmas. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008;37(4):309–20.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Krishnan DG. Systematic assessment of the patient with facial trauma. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2013;25(4):537–44.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Harris MB, Kronlage SC, Carboni PA, et al. Evaluation of the cervical spine in the polytrauma patient. Spine. 2000;25(22):2884–91. discussion 2892.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Perry M, O’Hare J, Porter G. Advanced Trauma Life Support (ATLS) and facial trauma: Can one size fit all? Part 3: Hypovolaemia and facial injuries in the multiply injured patient. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008;37(5):405–14.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Perry M, Moutray T. Advanced Trauma Life Support (ATLS) and facial trauma: Can one size fit all? Part 4: ‘Can the patient see?’ Timely diagnosis, dilemmas and pitfalls in the multiply injured, poorly responsive/unresponsive patient. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008;37(6):505–14.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Feliciano KM, Franca Caldas A de Jr.. A systematic review of the diagnostic classifications of traumatic dental injuries. Dent Traumatol. 2006;22(2):71–6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Pape HD, Schippers CG, Gerlach KL, Walz C. Functional stability of Champy miniplate osteosynthesis in mandibular angle fractures. Fortschr Kiefer Gesichtschir. 1996;41:94–6.PubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  Paza AO, Abuabara A, Passeri LA. Analysis of 115 mandibular angle fractures. J Oral Maxillofac Surg. 2008;66(1):73–6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Ellis E 3rd. A prospective study of 3 treatment methods for isolated fractures of the mandibular angle. J Oral Maxillofac Surg. 2010;68(11):2743–54.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Braasch DC, Abubaker AO. Management of mandibular angle fracture. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2013;25(4):591–600.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Sharif MO, Fedorowicz Z, Drews P, et al. Interventions for the treatment of fractures of the mandibular condyle. Cochrane Database Syst Rev. 2010;14(4):CD6538.  https://doi.org/10.1002/14651858.cd006538.pub2.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Kisnisci R. Management of fractures of the condyle, condylar neck, and coronoid process. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2013;25(4):573–90.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Liu Y, Bai N, Song G, et al. Open versus closed treatment of unilateral moderately displaced mandibular condylar fractures: A meta-analysis of randomized controlled trials. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013;116(2):169–73.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. 16.
  Mehta N, Butala P, Bernstein MP. The imaging of maxillofacial trauma and its pertinence to surgical intervention. Radiol Clin North Am. 2012;50(1):43–57.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. 17.
  Ellis E 3rd, Perez D. An algorithm for the treatment of isolated zygomatico-orbital fractures. J Oral Maxillofac Surg. 2014;72(10):1975–83.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  Ellis E 3rd, Reddy L. Status of the internal orbit after reduction of zygomaticomaxillary complex fractures. J Oral Maxillofac Surg. 2004;62(3):275–83.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. 19.
  Marinho RO, Freire-Maia B. Management of fractures of the zygomaticomaxillary complex. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2013;25(4):617–36.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. 20.
  Dubois L, Steenen SA, Gooris PJ, Mourits MP, Becking AG. Controversies in orbital reconstruction—1. Defect-driven orbital reconstruction: A systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg. 2015;44(3):308–15.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Dubois L, Steenen SA, Gooris PJ, Bos RR, Becking AG. Controversies in orbital reconstruction-III. Biomaterials for orbital reconstruction: A review with clinical recommendations. Int J Oral Maxillofac Surg. 2016;45(1):41–50.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. 22.
  Wei JJ, Tang ZL, Liu L, Liao XJ, Yu YB, Jing W. The management of naso-orbital-ethmoid (NOE) fractures. Chin J Traumatol. 2015;18(5):296–301.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. 23.
  Morrison AD, Gregoire CE. Management of fractures of the nasofrontal complex. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2013;25(4):637–48.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 24. 24.
  Chegini S, Gallighan N, McLeod N, et al. Outcomes of treatment of fractures of the frontal sinus: Review from a tertiary multispecialty craniofacial trauma service. Br J Oral Maxillofac Surg. 2016;54(7):801–5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 25. 25.
  Delaney SW. Treatment strategies for frontal sinus anterior table fractures and contour deformities. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2016;69(8):1037–45.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 26. 26.
  Hindawi YH, Oakley GM, Kinsella CR Jr, Cray JJ, Lindsay K, Scifres AM. Antibiotic duration and postoperative infection rates in mandibular fractures. J Craniofac Surg. 2011;22(4):1375–7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 27. 27.
  Gelesko S, Markiewicz MR, Bell RB. Responsible and prudent imaging in the diagnosis and management of facial fractures. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2013;25(4):545–60.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.AntwerpenBelgië

Personalised recommendations