Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 9–10, pp 818–826 | Cite as

De rol van de MKA-arts in de behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS)

  • Jan Van de PerreEmail author
Article
  • 16 Downloads

Samenvatting

In deze bijdrage kijken we naar het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) vanuit het perspectief van de MKA-arts. Over OSAS zelf werd in een eerder nummer van Bijblijven (2015;6) al uitgebreid bericht. We bespreken een aantal aandachtspunten vanuit de MKA-kliniek, en dan specifiek de heelkundige behandeltechnieken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.AntwerpenBelgië

Personalised recommendations