Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 8, pp 677–680 | Cite as

Nieuwe informatie over de behandeling van mensen met psychische problemen

  • Richard StarmansEmail author
Article
  • 96 Downloads

Samenvatting

Voor professionele richtlijnen op het gebied van psychische klachten kan de huisarts en diens POH-GGZ gebruikmaken van standaarden van het NHG voor de meest voorkomende psychische problemen: ADHD bij kinderen, angst, delier, depressie, enuresis nocturna, problematisch alcoholgebruik, slaapproblemen en slaapmiddelen, stoppen met roken.

Voor patiënten is informatie over deze psychische problemen beschikbaar op ‘thuisarts.nl’.

Voor andere psychische problemen moest de huisarts terugvallen op leerboeken. Die informatie sluit echter vaak niet aan bij wat nu feitelijk aan zorg beschikbaar is. Sinds kort is er echter een nieuwe bron van informatie over GGZ: de kwaliteitsstandaarden van het in 2013 opgerichte Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ, thans alliantie kwaliteit GGZ.

In deze bijdrage wordt aangegeven welke kennis over GGZ voor de huisartsenpraktijk beschikbaar is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Den HaagNederland

Personalised recommendations