Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 8, pp 669–676 | Cite as

Kaderhuisarts GGZ versterkt de huisartsgeneeskunde

 • Marian J. T. OudEmail author
Article
 • 11 Downloads

Samenvatting

De kaderhuisarts GGZ is ‘bijzonder bekwaam’ in de geestelijke gezondheidszorg, een essentieel onderdeel van de huisartsgeneeskunde. Wetenschappelijke vooruitgang en sturing van de overheid beïnvloeden de GGZ in de huisartsenpraktijk. Hier vinden de diagnostiek en de behandeling plaats van psychische klachten. Ook de begeleiding van patiënten met een chronische psychische aandoening wordt vaker overgelaten aan de huisartsen.

Huisartsen leveren de programmatische zorg vaak via grootschalige zorggroepen, waarbij kaderartsen de inhoudelijke en logistieke ondersteuning verzorgen. De kaderhuisartsen GGZ zetten zich in voor de professionalisering van de psychische gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk. Zij geven consultatie en coaching aan POH’s-GGZ, scholing aan AIOS, nascholing aan huisartsen/POH’s-GGZ en dragen bij aan de ontwikkeling en implementatie van standaarden en richtlijnen.

Literatuur

 1. 1.
  Trimbos-instituut. Trendrapportage GGZ. Themarapport: Persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met psychische aandoeningen. Utrecht: Trimbos-instituut; 2014.Google Scholar
 2. 2.
  Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Generieke module Psychische klachten in de huisartsenpraktijk. 2017. http://www.kwaliteitsontwikkelingGGZ.nl/ontwikkeling/project/generieke-module-diagnostiek-en-behandeling-psychische-klachten-huisartsenpraktijk/.Google Scholar
 3. 3.
  Tweede Kamer der Staten-Generaal. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-24.html). Geraadpleegd op 20 januari 2000.
 4. 4.
  Cox MF, Marwijk HWJ van, Boer C. Wat heeft vijf jaar kwaliteitsbeleid GGZ voor de huisarts opgeleverd? Huisarts Wet. 2006;49(5):266–9.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Besluit aanwijzing generalistische basis geestelijke gezondheidszorg en praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers. http://wetten.overheid.nl/BWBR0033676/2013-09-01. Geraadpleegd op 8 juli 2013.
 6. 6.
  Magnée T, Beurs DP de, Bakker DH de, Verhaak PF. Verlicht de POH-GGZ de werkdruk van de huisarts? Ned Tijdschr Geneeskd. Acta Neurochir (Wien). 2016;160:D983.Google Scholar
 7. 7.
  Oud MJT, Schuling J, Slooff C, Groenier KH, Dekker J, Meyboom-de JB. Care for patients with severe mental illness: the general practitioner’s role perspective. BMC Fam Pract. 2009;10:29.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Dielissen PW, Jagt L van der, Lagro-Janssen ALM. Kaderhuisarts bouwt bruggen. Medisch Contact 2009 sept.Google Scholar
 9. 9.
 10. 10.
  Dijkstra R. De inzet van kaderhuisartsen. Huisarts Wet. 2015 30 juni (https://www.nhg.org/actueel/columns/de-inzet-van-kaderhuisartsen).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.GroningenNederland

Personalised recommendations