Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 8, pp 656–668 | Cite as

Varen op de golven van de GGZ: het curriculum in de huisartsopleiding

 • L. J. W. LabreeEmail author
Article
 • 76 Downloads

Samenvatting

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland is voortdurend in beweging. Als gevolg van zowel een herbezinning op, als een herstructurering van de GGZ komen steeds meer patiënten met psychosociale, psychische of psychiatrische problematiek terecht in de huisartsenpraktijk voor triage, behandeling en begeleiding. Dit heeft niet alleen consequenties voor de individuele dokterspraktijk, maar ook voor het totale werkveld. Uiteraard hebben hervormingen van de GGZ eveneens hun weerslag op het curriculum van de Nederlandse huisartsopleiding(en), dat te allen tijde actueel, relevant en adequaat dient te zijn. Wat er binnen dat curriculum met betrekking tot psychosociale klachten en psychiatrie gedaan wordt, waarom dat gedaan wordt en hoe dat gedaan wordt vormen de grondslag van deze bijdrage.

Literatuur

 1. 1.
  Nederlands Huisartsen Genootschap. NHG-Standpunt Kernwaarden Huisartsgeneeskunde. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap; 2011.Google Scholar
 2. 2.
  Boer A de, Boomsma L. Aanbod huisartsgeneeskundige zorg. Utrecht: Landelijke Huisartsen Vereniging; 2015.Google Scholar
 3. 3.
  Landelijke Huisartsen Vereniging. Aanbod huisartsenzorg voor jeugd met psychische of psychosociale klachten. Utrecht: Landelijke Huisartsen Vereniging; 2013.Google Scholar
 4. 4.
  Landelijke Huisartsen Vereniging. Aanbod huisartsenzorg voor patiënten met psychische problematiek. Utrecht: Landelijke Huisartsen Vereniging; 2014.Google Scholar
 5. 5.
  Osselen E van, et al. Geschiedenis van de Huisartsgeneeskunde (1956–2016). Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap; 2016.Google Scholar
 6. 6.
  Oosterberg E. GGZ in de huisartspraktijk. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap; 2016.Google Scholar
 7. 7.
  Nederlands Huisartsen Genootschap en Landelijke Huisartsen Vereniging in samenwerking met het Interfacultair Overleg Huisartsengeneeskunde. Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Modernisering naar menselijke maat. Utrecht: Nederlands Huisarstsen Genootschap en Landelijke Huisartsen Vereniging; 2012.Google Scholar
 8. 8.
  Nederlands Huisartsen Genootschap. Uitwerking Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Standpunt GGZ in de Huisartsenzorg. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap; 2015.Google Scholar
 9. 9.
  Verhaak PFM, Magnée T, Hooiveld M, Veen P ten, Bakker D de. Gevolgen invoering basis GGZ voor de psychische en sociale hulpvraag in de huisartspraktijk. Utrecht: NIVEL; 2014.Google Scholar
 10. 10.
  Herwaarden C van, Laan R, Leunissen R. Raamplan Artsopleiding. Utrecht: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra; 2009.Google Scholar
 11. 11.
  Visitatiecommissie Geneeskunde. Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2011/2012. State of the Art Rapport en Benchmark. Utrecht: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU); 2012.Google Scholar
 12. 12.
  Huisartsopleiding Nederland. Landelijk opleidingsplan voor de opleiding tot huisarts. Utrecht: Huisartsopleiding Nederland; 2016.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Huisartsopleiding UMCGGRONINGENNederland

Personalised recommendations