Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 8, pp 646–655 | Cite as

Euthanasie op basis van psychisch lijden

 • Paule A. M. StärckeEmail author
Article
 • 129 Downloads

Samenvatting

Persoonlijk gekleurd pleidooi voor het serieus oor hebben voor weloverwogen euthanasiewensen bij patiënten die lijden aan een psychische stoornis.

Context van de thematiek wordt geschetst, en aan de hand van een tweetal casusbeschrijvingen wordt geïllustreerd hoe ieder euthanasieverzoek een uniek verloop kan hebben. Diverse knelpunten en misverstanden worden beschreven en verhelderd, en de wettelijke grondslag wordt in herinnering gebracht, alsmede de niet geheel vrijblijvende formuleringen in de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie dienaangaande. De werkwijze van de Levenseindekliniek wordt geschetst, alsmede de mogelijkheid van bijscholing op dit gebied, die door dit instituut geboden wordt.

Literatuur

 1. 1.
  Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. http://wetten.overheid.nl/BWBR0012410/2014-02-15/0. Den Haag; 2002.
 2. 2.
  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Richtlijn Verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis; 2009. https://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/euthanasie
 3. 3.
  Handreiking voor samenwerking artsen, verpleegkundigen en verzorgenden bij euthanasie. AVVV/NU’91/KNMG; 2002. http://venvn.nl/Portals/1/Nieuws/2013%20Documenten/handreiking%20euthanasie.pdf.
 4. 4.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.AmsterdamNederland

Personalised recommendations