Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 8, pp 590–595 | Cite as

Epidemiologie van psychische problematiek in de eerste lijn

  • C. van BovenEmail author
  • A. Uijen
Article
  • 61 Downloads

Samenvatting

Psychische problemen zijn een veelvoorkomende reden om de huisarts te bezoeken. De introductie van de praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk heeft ervoor gezorgd dat steeds meer psychische problematiek in de huisartsenpraktijk blijft. Met behulp van gegevens uit het Transitieproject1 (1.995 t/m 2014, gemiddeld 14.500 ingeschreven patiënten per jaar) hebben wij gekeken naar de prevalentie van psychische problematiek, de reden van komst bij psychische problemen als einddiagnose, het beleid van de huisarts bij een patiënt met psychische problemen en de relatie met enkele chronische somatische aandoeningen. We hebben ons gericht op alle episodes waarbij de huisarts een diagnose stelde binnen het P-hoofdstuk (psychische problemen) van de ICPC (International Classification of Primary Care). We hebben onderscheid gemaakt naar psychische problemen op het niveau van symptomen (bijvoorbeeld depressief of angstig gevoel; ICPC P01 t/m P29) en op het niveau van ziekten (bijvoorbeeld depressie of angststoornis; ICPC P70 t/m P99).

Geraadpleegde literatuur

  1. 1.
    Okkes IM, Oskam SK, Boven K van, Lamberts H. EFP. Episodes of care in Dutch Family Practice. Epidemiological data based on the routine use of the International Classification of Primary Care (ICPC) in the Transition Project of the Academic Medical Center/University of Amsterdam (1985-2003). In: Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. ICPC in the Amsterdam Transition Project. CD-Rom. Amsterdam: Academic Medical Center/University of Amsterdam, Department of Family Medicine, 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.afdeling EerstelijnszorgRadboudumcNijmegenNederland
  2. 2.OosterhoutNederland

Personalised recommendations