Advertisement

Performances of a prototype point-contact germanium detector immersed in liquid nitrogen for light dark matter search

 • Hao Jiang
 • LiTao YangEmail author
 • Qian YueEmail author
 • KeJun Kang
 • JianPing Cheng
 • YuanJing Li
 • Henry Tsz-King Wong
 • M. Ağartioğlu
 • HaiPeng An
 • JianPing Chang
 • JingHan Chen
 • YunHua Chen
 • Zhi Deng
 • Qiang Du
 • Hui Gong
 • Li He
 • JinWei Hu
 • QingDong Hu
 • HanXiong Huang
 • LiPing Jia
 • HauBin Li
 • Hong Li
 • JianMin Li
 • Jin Li
 • Xia Li
 • XueQian Li
 • YuLan Li
 • Bin Liao
 • FongKay Lin
 • ShinTed Lin
 • ShuKui Liu
 • YanDong Liu
 • YuanYuan Liu
 • ZhongZhi Liu
 • Hao MaEmail author
 • JingLu Ma
 • Hui Pan
 • Jie Ren
 • XiChao Ruan
 • B. Sevda
 • Vivek Sharma
 • ManBin Shen
 • Lakhwinder Singh
 • Monoj Kumar Singh
 • TianXi Sun
 • ChangJian Tang
 • WeiYou Tang
 • Yang Tian
 • GuangFu Wang
 • JiMin Wang
 • Li Wang
 • Qing Wang
 • Yi Wang
 • ShiYong Wu
 • YuCheng Wu
 • HaoYang Xing
 • Yin Xu
 • Tao Xue
 • SongWei Yang
 • Nan Yi
 • ChunXu Yu
 • HaiJun Yu
 • JianFeng Yue
 • XiongHui Zeng
 • Ming Zeng
 • Zhi Zeng
 • FengShou Zhang
 • YunHua Zhang
 • MingGang Zhao
 • JiFang Zhou
 • ZuYing Zhou
 • JingJun Zhu
 • ZhongHua Zhu
 • CDEX Collaboration
Article

Abstract

The CDEX-10 experiment searches for light weakly interacting massive particles, a form of dark matter, at the China Jinping Underground Laboratory, where approximately 10 kg of germanium detectors are arranged in an array and immersed in liquid nitrogen. Herein, we report on the experimental apparatus, detector characterization, and spectrum analysis of one prototype detector. Owing to the higher rise-time resolution of the CDEX-10 prototype detector as compared with CDEX-1B, we identified the origin of an observed category of extremely fast events. For data analysis of the CDEX-10 prototype detector, we introduced and applied an improved bulk/surface event discrimination method. The results of the new method were compared to those of the CDEX-1B spectrum. Both sets of results showed good consistency in the 0–12 keVee energy range, except for the 8.0 keV K-shell X-ray peak from the external copper.

Keywords

WIMP pPCGe liquid nitrogen bulk/surface event discrimination extremely fast events 

References

 1. 1.
  K. A. Olive, et al. (Particle Data Group), Chin. Phys. 40, 100001 (2016).CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  C. E. Aalseth, et al. (CoGeNT Collaboration), Phys. Rev. Lett. 106, 131301 (2011), arXiv: 1002.4703.ADSCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  R. Agnese, et al. (SuperCDMS Collaboration), Phys. Rev. Lett. 116, 071301 (2016).ADSCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  G. Angloher, M. Bauer, I. Bavykina, A. Bento, C. Bucci, C. Ciemniak, G. Deuter, F. von Feilitzsch, D. Hauff, P. Huff, C. Isaila, J. Jochum, M. Kiefer, M. Kimmerle, J. C. Lanfranchi, F. Petricca, S. Pfister, W. Potzel, F. Pröbst, F. Reindl, S. Roth, K. Rottler, C. Sailer, K. Schäffner, J. Schmaler, S. Scholl, W. Seidel, M. Sivers, L. Stodolsky, C. Strandhagen, R. Strauß, A. Tanzke, I. Usherov, S. Wawoczny, M. Willers, and A. Zöller, Eur. Phys. J. 72, 1971 (2012), arXiv: 1109.0702.ADSCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  R. Agnese, et al. (CDMS Collaboration), Phys. Rev. Lett. 111, 251301 (2013).ADSCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  K. J. Kang, et al. (CDEX Collaboration), Chin. Phys. 37, 126002 (2013), arXiv: 1305.0401.ADSCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  J. P. Cheng, K. J. Kang, J. M. Li, J. Li, Y. J. Li, Q. Yue, Z. Zeng, Y. H. Chen, S. Y. Wu, X. D. Ji, and H. T. Wong, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 67, 231 (2017), arXiv: 1801.00587.ADSCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Y. C. Wu, X. Q. Hao, Q. Yue, Y. J. Li, J. P. Cheng, K. J. Kang, Y. H. Chen, J. Li, J. M. Li, Y. L. Li, S. K. Liu, H. Ma, J. B. Ren, M. B. Shen, J. M. Wang, S. Y. Wu, T. Xue, N. Yi, X. H. Zeng, Z. Zeng, and Z. H. Zhu, Chin. Phys. 37, 086001 (2013).ADSCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  W. Zhao, et al. (CDEX Collaboration), Phys. Rev. 88, 052004 (2013), arXiv: 1306.4135.Google Scholar
 10. 10.
  Q. Yue, et al. (CDEX Collaboration), Phys. Rev. 90, 091701 (2014), arXiv: 1404.4946.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  W. Zhao, et al. (CDEX Collaboration), Phys. Rev. 93, 092003 (2016), arXiv: 1601.04581.Google Scholar
 12. 12.
  L. T. Yang, et al. (CDEX Collaboration), Chin. Phys. 42, 023002 (2018), arXiv: 1710.06650.ADSCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  K. H. Ackermann, et al. (GERDA Collaboration), Eur. Phys. J. 73, 2330 (2013), arXiv: 1212.4067.ADSCrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  G. Heusser, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 45, 543 (1995).ADSCrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  L. Wang, et al. (CDEX Collaboration), Sci. China-Phys. Mech. Astron. 60, 071011 (2017).CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  J. L. Ma, Q. Yue, S. T. Lin, H. T. Wong, J. W. Hu, L. P. Jia, H. Jiang, J. Li, S. K. Liu, Z. Z. Liu, H. Ma, W. Y. Tang, Y. Tian, L. Wang, Q. Wang, Y. Wang, L. T. Yang, and Z. Zeng, Sci. China-Phys. Mech. Astro. 62, 011011 (2019).CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  J. L. Ma, Q. Yue, Q. Wang, J. Li, H. T. Wong, S. T. Lin, S. K. Liu, L. Wang, H. Jiang, L. T. Yang, L. P. Jia, J. H. Chen, and W. Zhao, Appl. Radiat. Isotope. 127, 130 (2017).CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  H. B. Li, et al. (TEXONO Collaboration), Astropart. Phys. 56, 1 (2014), arXiv: 1311.5957.ADSCrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  M. Agostini, et al. (GERDA Collaboration), Eur. Phys. J. 73, 2583 (2013), arXiv: 1307.2610.ADSCrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  E. Aguayo, et al. (MAJORANA Collaboration), Nucl. Instrum. Meth. 701, 176 (2013).ADSCrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  L. T. Yang, H. B. Li, H. T. Wong, M. Agartioglu, J. H. Chen, L. P. Jia, H. Jiang, J. Li, F. K. Lin, S. T. Lin, S. K. Liu, J. L. Ma, B. Sevda, V. Sharma, L. Singh, M. K. Singh, M. K. Singh, A. K. Soma, A. Sonay, S. W. Yang, L. Wang, Q. Wang, Q. Yue, and W. Zhao, Nucl. Instrum. Meth. 886, 13 (2018).ADSCrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  H. Jiang, et al. (CDEX Collaboration), Phys. Rev. Lett. 120, 241301 (2018), arXiv: 1802.09016.ADSCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Science China Press and Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Hao Jiang
  • 1
 • LiTao Yang
  • 1
  Email author
 • Qian Yue
  • 1
  Email author
 • KeJun Kang
  • 1
 • JianPing Cheng
  • 1
  • 2
 • YuanJing Li
  • 1
 • Henry Tsz-King Wong
  • 3
 • M. Ağartioğlu
  • 3
  • 4
 • HaiPeng An
  • 1
  • 5
 • JianPing Chang
  • 6
 • JingHan Chen
  • 3
 • YunHua Chen
  • 7
 • Zhi Deng
  • 1
 • Qiang Du
  • 8
 • Hui Gong
  • 1
 • Li He
  • 6
 • JinWei Hu
  • 1
 • QingDong Hu
  • 1
 • HanXiong Huang
  • 9
 • LiPing Jia
  • 1
 • HauBin Li
  • 3
 • Hong Li
  • 6
 • JianMin Li
  • 1
 • Jin Li
  • 1
 • Xia Li
  • 9
 • XueQian Li
  • 10
 • YuLan Li
  • 1
 • Bin Liao
  • 2
 • FongKay Lin
  • 3
 • ShinTed Lin
  • 8
 • ShuKui Liu
  • 8
 • YanDong Liu
  • 2
 • YuanYuan Liu
  • 2
 • ZhongZhi Liu
  • 1
 • Hao Ma
  • 1
  Email author
 • JingLu Ma
  • 1
  • 5
 • Hui Pan
  • 6
 • Jie Ren
  • 9
 • XiChao Ruan
  • 9
 • B. Sevda
  • 3
  • 4
 • Vivek Sharma
  • 3
  • 11
 • ManBin Shen
  • 7
 • Lakhwinder Singh
  • 3
  • 11
 • Monoj Kumar Singh
  • 3
  • 11
 • TianXi Sun
  • 2
 • ChangJian Tang
  • 8
 • WeiYou Tang
  • 1
 • Yang Tian
  • 1
 • GuangFu Wang
  • 2
 • JiMin Wang
  • 7
 • Li Wang
  • 12
 • Qing Wang
  • 1
  • 5
 • Yi Wang
  • 1
  • 5
 • ShiYong Wu
  • 7
 • YuCheng Wu
  • 1
 • HaoYang Xing
  • 8
 • Yin Xu
  • 10
 • Tao Xue
  • 1
 • SongWei Yang
  • 3
 • Nan Yi
  • 1
 • ChunXu Yu
  • 10
 • HaiJun Yu
  • 6
 • JianFeng Yue
  • 7
 • XiongHui Zeng
  • 7
 • Ming Zeng
  • 1
 • Zhi Zeng
  • 1
 • FengShou Zhang
  • 2
 • YunHua Zhang
  • 7
 • MingGang Zhao
  • 10
 • JiFang Zhou
  • 7
 • ZuYing Zhou
  • 9
 • JingJun Zhu
  • 8
 • ZhongHua Zhu
  • 7
 • CDEX Collaboration
 1. 1.Key Laboratory of Particle and Radiation Imaging (Ministry of Education) and Department of Engineering PhysicsTsinghua UniversityBeijingChina
 2. 2.College of Nuclear Science and TechnologyBeijing Normal UniversityBeijingChina
 3. 3.Institute of PhysicsAcademia SinicaTaipeiChina
 4. 4.Department of PhysicsDokuz Eylül UniversityİzmirTurkey
 5. 5.Department of PhysicsTsinghua UniversityBeijingChina
 6. 6.NUCTECH CompanyBeijingChina
 7. 7.YaLong River Hydropower Development CompanyChengduChina
 8. 8.College of Physical Science and TechnologySichuan UniversityChengduChina
 9. 9.Department of Nuclear PhysicsChina Institute of Atomic EnergyBeijingChina
 10. 10.School of PhysicsNankai UniversityTianjinChina
 11. 11.Department of PhysicsBanaras Hindu UniversityVaranasiIndia
 12. 12.Department of PhysicsBeijing Normal UniversityBeijingChina

Personalised recommendations