Advertisement

Quality & Quantity

, Volume 52, Supplement 2, pp 1421–1435 | Cite as

Historical development of the school for deaf children which was opened in Cyprus under the British Administration

 • Mete Ozsezer
 • Huseyin Tufan
 • Ali Efdal OzkulEmail author
Article
 • 88 Downloads

Abstract

In this paper, the School for Deaf Children that was opened under the rule of the British Administration in Cyprus is examined. The school was opened in the 1953–1954 academic year and became the second private education institution on the island. Additionally, it was a mixed school that served both the Greek and Turkish communities. Although the school was initially opened with contributions from the Rotary Club, it continued to provide educational services with funds from the British Administration, students’ parents and voluntary contributions. During the period of mixed education, the school could not adopt a fully settled structure in terms of the building in which it was locate and was moved to different areas during that period. In the period when the British government transferred responsibility for the education on the island to the Greek and Turkish communities, the school continued to provide services on a mixed basis. However, after the events of 1963, the Turkish teachers and students began to leave the school. Today, it continues its activities in southern Nicosia, whereas in the northern part of the island, the Lapta School for People with Hearing and Speaking Disabilities was opened in 1975 in order for Turkish students to continue their education. The present study is supported with information obtained from Education reports and Cyprus Gazette resources as well as national and international works and verbal resources.

Keywords

Person with hearing disability Mute Special education Cyprus History of education 

References

 1. Aral, N., Gürsoy, F.: Özel eğitim gerektiren çocuklar ve özel eğitime giriş. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul (2009)Google Scholar
 2. Behçet, H.: Kıbrıs Türk maarif tarihi (1571–1968), Lefkoşa (1969)Google Scholar
 3. Çınarlı, S.: Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde engelli hakları. Ph.D. thesis University of Dokuz Eylül, İzmir (2008)Google Scholar
 4. Ergin, O.N.: Türk maarif tarihi, vol. 3–4. Eser Matbaası, İstanbul (1977)Google Scholar
 5. Feridun, H.: Kıbrıs Türk eğitim tarihinden “Bir Ömür”. Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa (2011)Google Scholar
 6. Great Britain, Colonial Office: The Cyprus Gazette (Extraordinary) 1956, 1957, 1958, 1959. The Government Printing Office, Nicosia (1956, 1957, 1958, 1959)Google Scholar
 7. Günay, R., Görür, Hİ.: Osmanlı Devleti’nde sağır, dilsiz ve a‘mâ mektebi. Tarih Araştırmaları Dergisi 32(53), 55–76 (2013)Google Scholar
 8. Gündüz, M.: Osmanlı’dan cumhuriyete engelli eğitimi üzerine gelişmeler. Eğitime Bakış Dergisi 10(31), 5–14 (2014)Google Scholar
 9. Kırcaali, İ.G.: Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim. In: Eripek, S. (ed.) özel eğitim. Anadolu Üniversitesi yayınları, Eskişehir (1998)Google Scholar
 10. Kulaksızoğlu, A.: Özel eğitimin Türkiye’de tarihçesi. Özürlüler’ 07 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikleri, Kongre Bildirileri Kitabı, pp. 10–11. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul (2007)Google Scholar
 11. Lightbody, T.P.: Cyprus Report of the Department of Education for the School Year 1957–1958. The Government Printing Office, Nicosia (1959)Google Scholar
 12. Özcan, A.: Dilsiz, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, vol. 9, İstanbul (1994)Google Scholar
 13. Republic of Cyprus Staff List as on the 1st July, 1962, Printed at the Printing Office of the Republic of Cyprus, Nicosia (1962)Google Scholar
 14. Ozkul, A.E., Ozsezer, M., Tufan, H.: In the British Administration St. Barnabas School for the Blind and Turkish Cypriots. Qual. Quant. Int. J. Methodol. (2017).  https://doi.org/10.1007/s11135-017-0554-z CrossRefGoogle Scholar
 15. Sleight, G.F.: Cyprus Report of the Department of Education for the School Year 1952–1953. The Government Printing Office, Nicosia (1954)Google Scholar
 16. Sleight, G.F.: Cyprus Report of the Department of Education for the School Year 1953–1955. The Government Printing Office, Nicosia (1955)Google Scholar
 17. Tudhobe, W.B.: Report of the Department of Education for the School Year 1956–1957. The Government Printing Office, Nicosia (1957)Google Scholar
 18. Türk Cemaat Meclisi İcra Heyeti Başkanlığı Lefkoşa sayı: 581/80, Sağırlar Okulu hak. KKTC Milli Arşivi KTY 27, 06, 34 (1961)Google Scholar
 19. Türk Öğretmen Koleji 1983–1984 Yıllığı (1984)Google Scholar
 20. Weir, W.W.: Education in Cyprus, Some Theories and Practices in Education in the Island of Cyprus Since 1878. Cosmos Press, Nicosia (1952)Google Scholar
 21. Yıldırım, N.: İstanbul’da sağır-dilsiz ve âmâların eğitimi, İstanbul armağanı 3. Gündelik Hayatın Renkleri. İBB Yayınları, İstanbul (1997)Google Scholar
 22. Yücel, İ.: Bir misyonerlik uygulamasının teorisi ve pratiği: Urfa Amerikan Körler Okulu (1902–1914). Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 7(14), 65–86 (2011)Google Scholar

Newspapers

 1. CMC Welfare News 10 November 1953Google Scholar

Interviews

 1. Mert Jeyda (son of Doğan Niyazi Jeyda) (2018, January 2) (M. Özsezer& H. Tufan Interviewer).Google Scholar
 2. Rıfat Müdüroğlu (2017, November 12) (M. Özsezer& H. Tufan Interviewer).Google Scholar

Internet Sources

 1. Retrieved on 20 January 2017, from http://eid-scholi-kofon-lef.schools.ac.cy/data/uploads/documents/School_for_the_Deaf_Small_Booklet.pdf.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V., part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Ataturk Faculty of Education, History EducationNear East UniversityMersin 10Turkey
 2. 2.Department of History, Faculty of Arts and ScienceNear East UniversityMersin 10Turkey

Personalised recommendations