Advertisement

Erwerbs-Obstbau

, Volume 61, Issue 4, pp 323–329 | Cite as

Energy Use Efficiency and Economic Analysis of Nectarine (Prunus persica var. nucipersica) Production: A Case Study from Niğde Province

 • Halil İbrahim Oğuz
 • Oktay Erdoğan
 • Osman GökdoğanEmail author
Original Article
 • 133 Downloads

Abstract

This study was aimed to determine the energy use efficiency and economic analysis of nectarine production for the 2015–2016 production seasons in Niğde province in Turkey. A survey data were collected in 2017 and the farms were selected according to the full counting method and the survey was applied to these farms. In order to determine the energy use efficiency and economic analysis in the production of nectarine, a survey was made with 8 farms that can be reached over 20 decares of nectarine production in Niğde province. According to results of study, human labour energy, machinery energy, chemical fertilizers energy, chemicals energy, organic fertilizers energy, diesel fuel energy, irrigation water energy and electricity energy were calculated as energy inputs. Nectarine fruit was calculated as output. In nectarine production, total input energy was calculated as 29,893.35 MJ ha−1 and total energy output was calculated as 55,731.09 MJ ha−1. The energy inputs in nectarine production were calculated respectively as chemical fertilizers energy 12,900.69 MJ ha−1 (43.15%), electricity energy 6698.27 MJ ha−1 (22.41%), irrigation water energy 4142.05 MJ ha−1 (13.86%), human labour energy 1826.29 MJ ha−1 (6.11%), chemicals energy 1660.69 MJ ha−1 (5.56%), diesel fuel energy 1479.26 MJ ha−1 (4.95%), machinery energy 1134.65 MJ ha−1 (3.80%) and organic fertilizers energy 51.45 MJ ha−1 (0.17%). The energy use efficiency, specific energy, energy productivity and net energy calculations were calculated in nectarine production respectively as 1.86, 1.02 MJ kg−1, 0.98 kg MJ−1 and 25,837.74 MJ ha−1. Benefit-cost ratio was calculated as 2.02 for nectarine production.

Keywords

Economic analysis Energy use efficiency Energy productivity Nectarine Niğde Turkey 

Energiebilanz und Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Produktion von Nektarinen (Prunus persica var. nucipersica), eine Fallstudie aus der Provinz Niğde

Schlüsselwörter

Wirtschaftlichkeitsberechnung Energiebilanz Energieproduktivität Nektarine Niğde Türkei 

Notes

Conflict of interest

H.İ. Oğuz, O. Erdoğan and O. Gökdoğan declare that they have no competing interests.

References

 1. Abbas A, Yang M, Ahmad R, Yousaf K, Iqbal (2017) Energy use efficiency in wheat production, a case study of Punjab Pakistan. Fresenius Environ Bull 26(11):6773–6779Google Scholar
 2. Akdemir S, Cavalaris C, Gemtos T (2017) Energy balance of sunflower production. Agron Res 15(4):1463–1473Google Scholar
 3. Akçaöz H, Özçatalbaş O, Kızılay H (2009) Analysis of energy use for pomegranate production in Turkey. J Food Agric Environ 7(2):475–480Google Scholar
 4. Anonymous (2017a) Alara Fidan A.Ş. http://www.alarafidan.com.tr. Accessed 12 Dec 2017 (In Turkish)Google Scholar
 5. Anonymous (2017b) Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr. Accessed 14 Dec 2017 (In Turkish)Google Scholar
 6. Anonymous (2017c) Türkiye Cumhuriyeti Niğde Valiliği. http://www.nigde.gov.tr/tarihi-vecografi-yapisi. Accessed 12 Dec 2017 (In Turkish)Google Scholar
 7. Anonymous (2017d) http://www.bumko.gov.tr/TR,150/doviz-kurlari.html. Accessed 13 Dec 2017 (In Turkish)
 8. Asgharipour MR, Mondani F, Riahinia S (2012) Energy use efficiency and economic analysis of sugar beet production system in Iran: a case study in Khorasan Razavi province. Energy 44:1078–1084Google Scholar
 9. Atılgan A, Koknaroglu H (2006) Cultural energy analysis on broilers reared in different capaticty poultry houses. Italian J Animal Sci 5:393–400Google Scholar
 10. Aydın B, Aktürk D, Özkan E, Hurma H, Kiracı MA (2017) Armut üretiminde karşılaştırmalı enerji kullanım etkinliği ve ekonomik analiz: Trakya bölgesi örneği. Türk Tarım-gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 5(9):1072–1079Google Scholar
 11. Ağar Tİ, Son L, Kaşka N (1994) Bazı nektarin çeşitlerinin derim sonrası fizyolojileri. ÇÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, Adana (In Turkish)Google Scholar
 12. Banaeian N, Omid M, Ahmadi H (2011) Energy and economic analysis of greenhouse strawberry production in Tehran province of Iran. Energy Convers Manag 52:1020–1025Google Scholar
 13. Baran MF, Gokdogan O (2016a) Comparison of energy use efficiency of different tillage methods on the secondary crop corn silage production. Fresenius Environ Bull 25(9):3808–3814Google Scholar
 14. Baran MF, Gokdogan O (2016b) Determination of energy balance of sugar beet production in Turkey: a case study of Kırklareli Province. Energy Effic 9:487–494Google Scholar
 15. Baran MF, Lüle F, Gökdoğan O (2017) Energy input-output analysis of organic grape production: a case study from Adiyaman Province. Erwerbs-Obstbau 59(4):275–279Google Scholar
 16. Barut ZB, Ertekin C, Karaağaç HA (2011) Tillage effects on energy use for corn silage in Mediterranean Coastal of Turkey. Energy 36:5466–5475Google Scholar
 17. Bayhan Y (2016) İkinci ürün ayçiçeği üretiminde farklı toprak işleme ve doğrudan ekim yöntemlerinin enerji kullanım etkinliğinin karşılaştırılması. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13(2):102–109Google Scholar
 18. Bayramoglu Z, Gundogmuş E (2009) The effect of EurepGAP standards on energy input use: a comparative analysis between certified and uncertified greenhouse tomato producers in Turkey. J Energy Convers Manag 50(2009):52–56Google Scholar
 19. Beigi M, Torki-Harchegani M, Ghanbarian D (2016) Energy use efficiency and economical analysis of almond production: a case study in Chaharmahal-Va-Bakhtiari province, Iran. Energy Effic 9:745–754Google Scholar
 20. Bilalis D, Kamariari PE, Karkanis A, Efthimiadou A, Zorpas A, Kakabouki I (2013) Energy inputs, output and productivity in organic and conventional maize and tomato production, under Mediterranean Conditions. Not Bot Horti Agrobo 41(1):190–194Google Scholar
 21. Bolat İ, İkinci A (2016) Yarı kurak iklim (Güneydoğu Anadolu) koşullarında bazı nektairn çeşitlerinin verim ve kalite performanslarının incelenmesi. Bahçe 45:236–241 (In Turkish)Google Scholar
 22. Çanakcı M, Akıncı İ (2006) Energy use pattern analyses of greenhouse vegetable production. Energy 31:1243–1256Google Scholar
 23. Çanakcı M, Topakcı M, Akıncı İ, Özmerzi A (2005) Energy use pattern of some field crops and vegetable production: Case study for Antalya region, Turkey. Energy Convers Manag 46(2005):655–666Google Scholar
 24. Çelen İ (2016) Tarımsal uygulamalarda enerji kullanımı üzerine bir değerlendirme. Electron J Vocat Coll December(2016):18–29Google Scholar
 25. Çelen İ, Baran MF, Önler E, Bayhan Y (2017) Determination of energy balance of apple (Malus domestica) production in Turkey: A case study for Tekirdag province. Anadolu J Agric Sci 32:40–45Google Scholar
 26. Çelik Y, Peker K, Oğuz C (2010) Comparative analysis of energy efficiency in organic and conventional gardening systems: A case study of black carrot (Daucus carota L.) production in Turkey. Philipp Agric Scientist 93(2):224–231Google Scholar
 27. Çiçek A, Altıntas G, Erdal G (2011) Energy consumption patterns and economic analysis of irrigated wheat and rainfed wheat production: Case study for Tokat region, Turkey. Bulg J Agric Sci 17(3):378–388Google Scholar
 28. Dagistan E, Akçaöz H, Demirtaş B, Yılmaz Y (2009) Energy usage and benefitcost analysis of cotton production in Turkey. Afr J Agric Res 4(7):599–604Google Scholar
 29. Demircan V, Koknaroglu H (2007) Effect of farm size on sustainability of beef cattle production. J Sustain Agric 31(1):75–87Google Scholar
 30. Demircan V, Ekinci K, Keener HM, Akbolat D, Ekinci C (2006) Energy and economic analysis of sweet cherry production in Turkey: A case study from Isparta province. Energy Convers Manag 47:1761–1769Google Scholar
 31. Dilay Y, Özkan A, Aydın C (2010) Karaman ili elma üretiminde enerji bilançosu ve enerji kullanım etkinliğinin belirlenmesi. 26th Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, Hata, 22–23 Eylül 2010, pp 400–405 (In Turkish)Google Scholar
 32. Ekinci K, Akbolat D, Demircan V, Ekinci Ç (2005) Determination of energy use efficiency apple production in Isparta province. Turkey 3th Renewable Energy Sources Symposium, Mersin, pp 19–21 (InTurkish)Google Scholar
 33. Eren Ö, Öztürk HH (2011) Çukurova bölgesinde tatlı sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) üretiminde enerji kullanımı. Çukurova Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 26(1):155–164 (InTurkish)Google Scholar
 34. Eren Ö, Turgut MM, Öztürk HH, Barut ZB, Özgüven M (2011) Çukurova koşullarında kolza üretiminde farklı mekanizasyon uygulamalatının enerji etkinliğinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 26(1):11–24Google Scholar
 35. Esengün K, Gündüz O, Erdal G (2007) Input-output energy analysis in dry apricot production of Turkey. Energy Convers Manag 48:592–598Google Scholar
 36. Gezer İ, Acaroğlu M, Hacıseferoğulları H (2003) Use of energy and labor in apricot agriculture in Turkey. Biomass Bioenergy 24:215–219Google Scholar
 37. Gokdogan O, Erdogan O, Eralp O, Zeybek A (2016) Energy efficiency anaysis of cotton production in Turkey: A case study from Aydın province. Fresenius Environ Bull 25(11):4959–4964Google Scholar
 38. Gökdoğan O, Erdoğan O (2017) Evaluation of energy balance in organic olive (Olea europaea L.) production in Turkey, A case study of Aydın-Karpuzlu region. Erwerbs-Obstbau.  https://doi.org/10.1007/s10341-017-0338-6 CrossRefGoogle Scholar
 39. Göktolga ZG, Gözener B, Karkacıer O (2006) Şeftali üretiminde enerji kullanımı: Tokat ili örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 23(2):39–44 (in Turkish)Google Scholar
 40. Gündoğmuş E (2006) Energy use on organic farming: A comparative analysis on organic versus conventional apricot production on small holdings in Turkey. Energy Convers Manag 47:3351–3359Google Scholar
 41. Gündoğmuş E (2013) Energy use patterns and econometric models of quince production. Actual Probl Econ 5(143):236–246Google Scholar
 42. Gündoğmuş E (2014) Does energy efficiency increase with orchard size? A case study from peach production. Energy Effic 7:833–839Google Scholar
 43. Guzman GI, Alonso AM (2008) A comparison of energy use in conventional and organic olive oil production in Spain. Agric Syst 98:167–176Google Scholar
 44. Hacıseferoğulları H, Acaroğlu M, Gezer İ (2003) Determination of the energy balance of the sugar beet plant. Energy Sources 25:15–22Google Scholar
 45. Incı H, Sogut B, Gokdogan O, Ayasan T, Sengul T (2016) Determining the energy usage efficiency and economic analysis of broiler chickens raised under organic conditions. Indian J Animal Sci 86(11):1323–1327Google Scholar
 46. Jones MR (1989) Analysis of the use of energy in agriculture-approaches and problems. Agric Syst 29:339–355Google Scholar
 47. Kamburoğlu Çebi Ü, Aydın B, Çakır R, Altıntaş S (2017) Örtü altı baş salata (Lactuca sativa cv Salinas) üretiminin enerji kullanım etkinliği ve ekonomik analizi. Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(4):426–433 (In Turkish)Google Scholar
 48. Karaağaç MA, Aykanat S, Çakır B, Eren Ö, Turgut MM, Barut ZB, Öztürk HH (2011) Energy balance of wheat and maize crops production in Hacıali undertaking. 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Congress, Istanbul, Turkey, 21–23 September, pp 388–391Google Scholar
 49. Karagölge C, Peker K (2002) Tarım ekonomisi araştırmalarında tabakalı örnekleme yönteminin kullanılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33(3):313–316 (In Turkish)Google Scholar
 50. Kavargiris SE, Mamolos AP, Tsatsarelis CA, Nikolaidou AE, Kalburtji KL (2009) Energy resources’ utilization in organic and conventional vineyards: Energy flow, greenhouse gas emissions and biofuel production. Biomass Bioenergy 33:1239–1250Google Scholar
 51. Koknaroglu H, Ali A, Ekinci K, Morrical DG, Hoffman MP (2007) Cultural energy analysis of lamb production in the feedlot or on pasture and in the feedlot. J Sustain Agric 30(4):95–108Google Scholar
 52. Kökten K, Çeçen E, Gökdoğan O, Baran MF (2017) Determination of energy balance of common vetch (Vicia sativa L.), hungarian vetch (Vicia pannonica C.) and narbonne vetch (Vicia narbonensis L.) production in Turkey. Legum Res 40(3):491–496Google Scholar
 53. Koyuncu MA, Eren İ, Güven K (2005) Eğirdir (Isparta) koşullarında yetiştirilen fantasia ve stark red gold nektarin çeşitlerinin soğukta muhafazası. Omü Zir Fak Dergisi 20(1):6–11 (In Turkish)Google Scholar
 54. Koçtürk OM, Engindeniz S (2009) Energy and cost analysis of sultana grape growing: A case study of Manisa, west Turkey. Afr J Agric Res 4(10):938–943Google Scholar
 55. Kılıç İ (2016) Analysis of the energy efficiency of poultry houses in the Bursa region of Turkey. J Appl Animal Res 44(1):165–172Google Scholar
 56. Kızılaslan H (2009) Input-output energy analysis of cherries production in Tokat province of Turkey. Appl Energy 86:1354–1358Google Scholar
 57. Mandal KG, Saha KP, Ghosh PK, Hati KM, Bandyopadhyay KK (2002) Bioenergy and economic analysis of soybean based crop production systems in central India. Biomass Bioenergy 23:337–345Google Scholar
 58. Mani I, Kumar P, Panwar JS, Kant K (2007) Variation in energy consumption in production of wheat-maize with varying altitudes in hill regions of Himachal Prades. India Energy 32:2336–2339Google Scholar
 59. Mohammadi A, Rafiee S, Mohtasebi SS, Rafiee H (2010) Energy inputs-yield relationship and cost analysis of kiwifruit production in Iran. Renew Energy 35:1071–1075Google Scholar
 60. Mohammadi A, Tabatabaeefar A, Shahin S, Rafiee S, Keyhani A (2008) Energy use and economical analysis of potato production in Iran a case study: Ardabil province. Energy Convers Manag 49:3566–3570Google Scholar
 61. Mrini M (1999) Le cout energetique de l’irrigation des cultures sucrieres au Gharb, 2eme rapport d’atat d’avancement, Ecole Doctorale. Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II. BP 6202, Rabat, MoroccoGoogle Scholar
 62. Mrini M, Senhaji F, Pimentel D (2002) Energy analysis of sugar beet production under traditional and intensive farming systems and impacts on sustainable agriculture in Morocco. Research, Reviews, Practices, Policy and Technology. J Sustain Agric 20(4):5–28Google Scholar
 63. Mudahar MS, Hignett TP (1987a) Fertilizer and energy use. In: Helsel ZR (ed) Energy in world agriculture. Energy in plant nutrition and pest control, vol 2. Elsevier, Amsterdam, pp 1–23Google Scholar
 64. Mudahar MS, Hignett TP (1987b) Energy requirements, technology, and resources in the fertilizer sector. In: Helsel ZR (ed) Energy in world agriculture. Energy in plant nutrition and pest control, vol 2. Elsevier, Amsterdam, pp 25–61Google Scholar
 65. Nagy CN (1999) Energy coefficients for agriculture inputs in western Canada. http://www.csale.usask.ca/PDFDocuments/energyCoefficientsAg.pdf;. Accessed 31 May 1999Google Scholar
 66. Ojo SO (2003) Productivity and technical efficiency of poultry egg production in Nigeria. Int J Poult Sci 2(6):459–464Google Scholar
 67. Özelkök S, Ertan Ü, Kaynaş K (1997) Maturity and Ripening Concepts on Nectarines. A Case Study on “Nectared-6” and “Independence” Proceedings V International Symposium on Temperate Zone Fruits, Acta Hort., 441., ISHSGoogle Scholar
 68. Özgöz E, Altuntaş E, Asiltürk M (2017) Effects of soil tillage on energy use in potato farming in Central Anatolia of Turkey. Energy 141:1517–1523Google Scholar
 69. Özkan B, Akçaöz H, Fert C (2004a) Energy input-output analysis in Turkish agriculture. Renew Energy 29:39–51Google Scholar
 70. Özkan B, Fert C, Karadeniz CF (2007) Energy and cost analysis for greenhouse and open-field grape production. Energy 32:1500–1504Google Scholar
 71. Özkan B, Kürklü A, Akçaöz H (2004b) An input-output energy analysis in greenhouse vegetable production: A case study for Antalya region of Turkey. Biomass Bioenergy 26:89–95Google Scholar
 72. Öztürk H, Yaşar B, Eren Ö (2015) Tarımda enerji kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklari. www.zmo.org.tr/resimler/ekler/ce30eeb956b8bbd_ek.pdf Google Scholar
 73. Öztürk HH, Ekinci K, Barut ZB (2006) Energy analysis of the tillage systems in second crop corn production. J Sustain Agric 28(3):25–37Google Scholar
 74. Polat R, Çopur O, Sağlam R, Sağlam C (2006) Energy use pattern and cost analysis of cotton agriculture: A case study for Sanliurfa, Turkey. Philipp Agric Sci 89(4):368–371Google Scholar
 75. Qasemikordkheili P, Kazemi N, Hemmati A, Taki M (2013) Energy consumption, input-output relationship and economic analysis for nectarine production in Sari region, Iran. Int J Agric Crop Sci 5–2:125–131Google Scholar
 76. Rathke GW, Diepenbrock W (2006) Energy balance of winter oilseed rape (Brassica napus L.) cropping as related to nitrogen supply and preceding crop. Eur J Agron 24:35–44Google Scholar
 77. Sabah M (2010) Söke ovasında ikinci ürün yağlık ayçiçeği üretiminde enerji kullanımı. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Türkiye (In Turkish)Google Scholar
 78. Sabah M, Eren Ö, Öztürk HH (2011) Söke ovasında ikinci ürün yağlık ayçiçeği üretiminde enerji kullanımı. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 25(6):70–79 (InTurkish)Google Scholar
 79. Schroll H (1994) Energy-flow and ecological sustainability in Danish agriculture. Agric Ecosyst Environ 51(3):301–310Google Scholar
 80. Singh JM (2002) On garden energy use pattern in different cropping systems in Haryana, India. International Institute of Management University of Flensburg, Sustainable Energy Systems and Management. Master of Science, GermanyGoogle Scholar
 81. Singh S, Mittal JP (1992) Energy in production agriculture. Mittol Pub, New DelhiGoogle Scholar
 82. Singh S, Pannu CJS, Singh J (2000) Optimization of energy input for raising cotton crop in Punjab. Energy Convers Manag 41(17):1851–1861Google Scholar
 83. Tipi T, Çetin B, Vardar A (2009) An analysis of energy use and input costs for wheat production in Turkey. J Food Agric Environ 7(2):352–356Google Scholar
 84. Unakıtan G, Hurma H, Yılmaz F (2010) An analysis of energy use efficiency of canola production in Turkey. Energy 35:3623–3627Google Scholar
 85. Yaldız O, Öztürk HH, Zeren Y, Başçetinçelik A (1993) Energy usage in production of field crops in Turkey. 5th international congress on mechanization and energy in agriculture, Kuşadası, 11–14. October, pp 527–536 (In Turkish)Google Scholar
 86. Yıldız T, Hazneci K, Hazneci E, Özkaraman F (2016) The energy use efficiency determinants of peach production in Samsun province of Turkey. Fresenius Environ Bull 25(11):4685–4693Google Scholar
 87. Yılmaz I, Akçaöz H, Özkan B (2005) An Analysis of energy use and input costs for cotton production in Turkey. Renew Energy 30(2005):145–155Google Scholar
 88. Yılmaz İ, Özalp A, Aydoğmuş F (2010) Antalya ili bodur elma üretiminde enerji kullanım etkinliğinin belirlenmesi: Elmalı ilçesi örneği. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 23(2):93–97Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Halil İbrahim Oğuz
  • 1
 • Oktay Erdoğan
  • 2
 • Osman Gökdoğan
  • 1
  Email author
 1. 1.Department of Biosystem Engineering, Faculty of Engineering-ArchitectureUniversity of Nevşehir Hacı Bektaş VeliNevşehirTurkey
 2. 2.Department of Organic Farming Business Management, School of Applied SciencesUniversity of PamukkaleDenizliTurkey

Personalised recommendations