Advertisement

Interceram - International Ceramic Review

, Volume 65, Issue 6–7, pp 232–236 | Cite as

Corrosion Profile on Boundary Solid Phase — Slag Melt

 • P. VadászEmail author
 • B. Plešingerová
 • J. Bounziová
 • D. Medved
 • E. Grambálová
Refractories
 • 1 Downloads

Abstract

The corrosion of refractories constitutes a high-temperature process of solid phase dissolution in the melts. Dissolution is a physico-chemical process with changing chemical composition of the solid and liquid phase. The liquid layer, which is in contact with the surface of the solid phase, is enriched by dissolved matter. This leads to changes in the structure of the melt and also changes to the physical properties in the contact layer, which evokes both vertical and horizontal hydro-dynamical flow in the melt in an effective diffusion layer and this process consequently creates a solid-phase corrosion profile.

Herein we describe the impact of wetting angle, viscosity, melt density, and surface tension under conditions of free convection on the shape of the corrosion profile of the solid surface.

As an example, this paper presents a model of the corrosion profile formed based on experimental measurement of the physical properties of melts of the FeO-SiO2-CaO-MgO system, which have been used for the development of a corrosion profile in the system MgO(s)-[FeO-SiO2-CaO](/).

Keywords

corrosion slag contact angle surface tension density free convection 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. [1]
  Hiaváč, J.: Základy technologie silikatů. SNTL, Praha (1981) p. 520Google Scholar
 2. [2]
  Kutzendörfer, J.: Koroze žárovzdorných materiálů. Silikátová společnost ČR, Praha (1998) ISBN 80-02-01204-6Google Scholar
 3. [3]
 4. [4]
  Šatava, V.: Fyzikální chemie silikátú II. VŠCHT, Praha (1987) p. 216Google Scholar
 5. [5]
  Yazawa, A., Takeda, Y., Waseda, Y.: Can. Metal. Quart. 20 (1981) 192CrossRefGoogle Scholar
 6. [6]
  Wells, A.F.: Structure of Inorganic Compounds. Mir, Moscow (1988) p. 292Google Scholar
 7. [7]
  Ličko, T., Daněk, V., Panek, Z.: Chem. Papers 39 (1985) 599Google Scholar
 8. [8]
  Ličko, T., Daněk, V.: Ceramics-Silikáty 27 (1983) [1] 55Google Scholar
 9. [9]
  Bockris, J.O’M., Mackenzie, J.D., Kitcher, J.A.: Trans. Faraday Soc. 51 (1955) 1734CrossRefGoogle Scholar
 10. [10]
  Sumita, S., Morinaga, K., Yanagase, T.: Trans Japan Inst. Metals 1 (1983) 35CrossRefGoogle Scholar
 11. [11]
  Verlag Stahleisen m.b.h. Düsseldorf: Schlackenatlas (1981)Google Scholar
 12. [12]
  Holézcy, J., Bodnár, L., Tomášek, K.: Hutnícke listy 3 (1972) 201Google Scholar
 13. [13]
  Holézcy, J., Bodnár, L., Tomášek, K.: Hutnícke listy 5 (1972) 364Google Scholar
 14. [14]
  Bodnár, L.: Štúdium viskozity mediarenských trosiek. Kandidátska dizertačná práca, HF VŠT Košice (1975)Google Scholar
 15. [15]
  Tomášek, L.: Studium povrchového napětí a hustoty kovohutnických struskových soustav Fe-O-SiO2-X. Kandidátska dizertační práce, HF VŠT Košice (1972)Google Scholar
 16. [16]
  Tomášek, K., Bodnár, L., Holéczy, J.: Hutnícke listy 2 (1975) 136Google Scholar
 17. [17]
  Bodnár L.: Štúdium viskozity mediarenských trosiek. Kandidátska dizertačná práca, HF VŠT Košice (1975)Google Scholar
 18. [18]
  Vadász, P.: Vplyv troskotvorných oxidov na hustotu a povrchové napätie troskovej sústav FeO-Fe2O3-CaO-X. Kandidátska dizertačná práca, HF TU Košice (1995)Google Scholar
 19. [19]
  Fedor, J.: Štúdium viskozity a konduktivity troskovej sústavy Fe2O3-FeO-CaO. Kandidátska dizertačná práca. HF TU Košice (1990)Google Scholar
 20. [20]
  Vadász, P., Tomášek, K., Havík, M.: Physical properties of FeO-Fe2O3-SiO2-CaO melt Systems. Archives of Metallurgy 46 (2001) [3] 279Google Scholar
 21. [21]
  Verlag Stahleisen m.b.h. Düsseldorf: Schlackenatlas (1981)Google Scholar
 22. [22]
  Vadász, P., Tomášek, K., Rabatin, Ľ.: Corrosion of Refractories by Copper Smelting Slags. Metallurgy and Foundry Engineering 26 (2000) [1] 21Google Scholar
 23. [23]
  Vadász, P., Molnár, Ľ.: Ceramics-Silikáty 36 (1992) [4] 199Google Scholar
 24. [24]
  Vadász, P., Kozlovský, M., Novodomec, R.: Hutnícke listy 10 (1994) 38Google Scholar
 25. [25]
  Molnár, Ľ., Vadász, P., Kozlovský, M.: Ceramics — Silikáty 37 (1993) [3] 121Google Scholar
 26. [26]
  Vadász, P., Tomášek, K., Havík, M.: Silika 1 (1998) 36Google Scholar
 27. [27]
  Vadász, P., Tomášek, K., Rabatin, Ľ., Popovič, P.: Hutnícke listy 11 (1995) 24Google Scholar
 28. [28]
  Vadász, P., Tomášek, K., Rabatin, Ľ., Szarvasy, P.: Hutnícke listy 11 (1994) 35Google Scholar
 29. [29]
  Staroň, J., Tomšú, F.: Žiaruvzdorné materiály. MEDIA, Banská Bystrica, (2000) p. 446Google Scholar
 30. [30]
  Decterov, S.A., In-Ho Jung, Pelton, A.D.: J. Amer. Ceram. Soc. 85 (2002) [12] 2903CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016

Authors and Affiliations

 • P. Vadász
  • 1
  Email author
 • B. Plešingerová
  • 1
 • J. Bounziová
  • 2
 • D. Medved
  • 1
 • E. Grambálová
  • 1
 1. 1.Faculty of Metallurgy, Metallurgy InstituteTechnical University of KošiceKošiceSlovakia
 2. 2.USSE Research and DevelopmentU.S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. SteelKošiceSlovakia

Personalised recommendations