Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 9, pp 35–35 | Cite as

1197 Hoger Beroep Tegen Uitspraken Van De Kinderrechter In Het Kader Van De Wet Op De Jeugdzorg Bij Centrale Raad Van Beroep Vanwege Verwantschap Met AWBZ

Article
  • 4 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Personalised recommendations