Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 53, Issue 9, pp 516–516 | Cite as

Zemelen niet in de ban

Ingezonden
  • 52 Downloads

Bijkerk et al. vergelijken in een placebogecontroleerd onderzoek1 de effectiviteit van oplosbare vezels (psyllium) met die van niet-oplosbare (zemelen) bij de behandeling van patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Bij de gebruikte methoden, de interpretatie van de resultaten en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen wil ik enkele kanttekeningen plaatsen.

De auteurs schrijven dat huisartsen ongeveer de helft van de patiënten met PDS behandelen met oplosbare vezels en ze meestal adviseren niet-oplosbare vezels aan hun dieet toe te voegen. Van de 2100 initieel geselecteerde patiënten hoefden er echter maar 72 te worden geëxcludeerd in verband met het actuele gebruik van vezels. Als inderdaad een groot deel van de overige ruim 2000 patiënten ooit vezels zou hebben gebruikt, dan zijn die daar kennelijk massaal mee gestopt. Er zou dus enige selectie kunnen zijn opgetreden van patiënten met PDS die weinig baat hebben bij behandeling met vezels, terwijl diegenen die daar wel baat...

Literatur

  1. 1.
    Bijkerk CJ, De Wit NJ, Muris JWM, Whorwell PJ, Knottnerus JA, Hoes AW. Oplosbare of niet-oplosbare vezels: wat werkt beter bij het prikkelbaredarmsyndroom? Huisarts Wet 2010;53:195-202.CrossRefGoogle Scholar
  2. 2.
    Randomized patients in IBS research had different disease characteristics compared to eligible and recruited patients. Bijkerk CJ, Muris JWM, Knottnerus JA, Hoes AW, De Wit NJ. J Clin Epidemiol 2008;61:1176-81.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Personalised recommendations