Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 11, pp 839–840 | Cite as

De introductie

De huisarts als opleider (6): Onderwijs in de huisartsenpraktijk
  • Paul Ram
In de praktijk
  • 8 Downloads

Samenvatting

Deze serie gaat over medisch onderwijs in de huisartsenpraktijk, over vakmanschap en meesterschap. Het mes snijdt aan twee kanten: studenten en huisartsen-in-opleiding leren van uw expertise en uw deskundigheidsontwikkeling krijgt nieuwe impulsen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Paul Ram
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations