Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 11, pp 835–838 | Cite as

Hulpmiddelen bij het consult

Huiselijk geweld: Huisarts en geweld
  • Babette C. DrijberEmail author
  • Udo J. L. Reijnders
In de praktijk

Abstract

In het Leidse gezondheidscentrum Stevenshof wordt al langer actief geprobeerd om de patiënten in beweging te krijgen. Dit jaar kreeg dat een enorme impuls toen het idee om een ‘bewegingsevenement’ te organiseren financieel mogelijk werd gemaakt door een subsidie via ‘Flash!’. Eind augustus kwam de wijk bijeen tijdens een feestelijke middag, barstensvol activiteiten. Niet alleen de wijkbewoners waren enthousiast, ook medeorganisatorenJust Eekhof en Joost de Kanter kijken met trots en tevredenheid terug op het evenement.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations