Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 11, pp 831–832 | Cite as

Vooral nooit krabben waar het jeukt!

Kinderen met constitutioneel eczeem: Praktijkgeval
  • Louwrens Boomsma
  • Froukje Boukes
In de praktijk
  • 31 Downloads

Abstract

Kinderen met constitutioneel eczeem hebben vooral last van jeuk. Niet alleen zijzelf, maar ook hun ouders zinnen op maatregelen om krabben te voorkomen. De herziene NHG-Standaard Constitutioneel eczeem gaat in op de gewijzigde inzichten bij de aanpak. In de praktijk zet aan de hand van een casus de zaken op een rijtje.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Louwrens Boomsma
    • 1
  • Froukje Boukes
  1. 1.

Personalised recommendations