Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 11, pp 823–823 | Cite as

Sociale geriatrie

Luijendijk HJ, Verkaaik AJB, redactie. Handboek sociale geriatrie. Zoetermeer: De Tijdstroom, 2006. 239 pagina’s, € 48,-. ISBN: 90-5898088-X.
Boeken
  • 29 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations